DRAGERS 2020-10-23T21:24:17+00:00

DRAGERS

Dr. Anne Stijkel, oprichter en directeur

(anne.stijkel@inclusivescience.org)

Anne Stijkel (1955) is oprichter en directeur van de Stichting. Haar hart ligt vooral bij het opleiden en coachen van mensen die ECHT het verschil willen maken, met name in de post-HBO-opleiding Cocreation@Work, dan wel in een aanvullend Master-traject. Maar ook in het grote Masterplan Gebiedsgericht SLIM MOOI openbare samenvatting 2021-2024, dat onder haar leiding is ontstaan, met 10 kleine en grotere Partners. “Haar slotakkoord”, zoals zij het pleegt te noemen….

Anne was tot 1996 Universitair Hoofd Docent (Associate Professor), verantwoordelijk voor de transdisciplinaire onderzoek– en onderwijsgroep ‘Management van technologische activiteiten: risico’s en normstelling’ bij de vakgroep ‘Natuurwetenschap en Samenleving’ aan de Universiteit Utrecht. In 1995 promoveerde zij op het onderwerp ‘On managing reproductive risks of occupational exposure tochemicals’ en heeft meerdere curricula binnen universiteiten en HBO’s ontworpen.

Anne is een rasechte ‘inclusief denker’. Van 1996-2005 bood zij, als directeur van Stichting Milieubewustzijn, een kraamkamer voor vernieuwende initiatieven, en zette in 2004 een revolutionaire eenjarige postdoc-opleiding Cocreatie en Cocreatiewetenschappen neer, samen met gasthoogleraren van verschillende universiteiten uit binnen- en buitenland. Het geestesgoed van deze opleiding heeft zij in 2006 ondergebracht in Stichting International Institute for Inclusive Science. Uit deze opleiding is in 2014 de kortere en concretere post-HBO opleiding Cocreation@Work voortgekomen.

Vernieuwende duurzaamheidsconcepten ontwikkelen en implementeren, dat is waar Anne haar passie zit, EN haar kracht. Zij ziet verbindingen waar anderen ze (nog) niet zien, ze weet abstracte theorieën in concrete vormen te gieten.  Zo ontwikkelde zij ondermeer BOERzoektBUUR, BEDRIJFzoektBUUR, geldGROENwassen en slimSAMENredzaam, i.s.m. haar eigen bedrijf Compassie in Cocreatie.

Meer en meer coacht Anne mensen en organisaties in ‘leiderschap in transitieprocessen’. Daarbij maakt ze – naast wetenschappelijke methodieken en meditatie- en healingtechnieken – dankbaar gebruik van ondermeer de inzichten uit Double Healix (doublehealix.com) als uit de Somatic Experiencing (traumahealing.nl), waar zij aanvullende opleidingen in volgde.

Sinds 2017 fungeert Anne niet meer als trekker van pilots, maar begeeft zij zich in de wereld van Raden van Toezicht, en treedt zij bovenal op als inspirator/spreker en opleider/coach/begeleider van cocreatieprocessen binnen een organisatie of met meerdere partner-organisaties tegelijk. Bij genoemde postHBO-opleiding ligt helemaal haar passie, maar ook de opleiding tot kwartiermaker SAMENredzaam heeft ze begin 2017 maar al te graag ook buiten Amsterdam uitgezaaid: bij Doenersdreefzorg, met medewerkers EN clienten samen. Toch lijkt zij er niet aan te kunnen ontkomen: zij trekt thans het bijzonder complexe 2-jarige project www.gaasperdamsgroengas.nl. ‘Nu echt haar laatste project’, zegt ze steeds…. eh…. maar hoe zit het dan met het Masterplan waar dit verhaal mee begon?

Meer over haar andere werk vind je ook op www.cocreatie.nl.

Dr. Saskia Bosman

(inspiradiance@gmail.com)

saskia

Mijn naam is Saskia Bosman (1961), ik ben een trainer en een bioloog, afgestudeerd in 1986 en gepromoveerd in 1993 op de warmte-effecten van laserlicht op weefsel, in medische lasertoepassingen. Als bioloog heb ik in de loop der jaren gewerkt in het biomedisch, biofysisch en landbouwkundig onderzoek.

Sinds 1988 faciliteer ik mensen in hun kracht te komen en aan een meer duurzame en mensvriendelijke maatschappij bij te dragen, op grond van informatie uit de wetenschap. In mijn lezingen en trainingen presenteer ik deze kennis. Ik breng complexe informatie begrijpelijk over en neem groepen enthousiast mee in de oefeningen. Hierin wordt de eigen (co-) creatiekracht ingezet voor welzijn, werk, persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijke, bewuste evolutie. Deelnemers voelen zich geïnspireerd om wat ik breng ook na de training in te zetten voor zichzelf. Ze merken dat ze op alle fronten vooruitgang boeken. Mijn werk staat niet stil, want ik blijf onderzoeken en mezelf scholen om mijn trainingen te vernieuwen.

Zo heb ik tussen 1999 en 2005 bij stichting Milieubewustzijn diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd en aan de hand hiervan workshops voor persoonlijke ontwikkeling opgezet. In 2004 heb ik er met veel plezier de jaaropleiding Cocreatie en Cocreatiewetenschappen gevolgd en hier veel nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan, die ik later weer heb kunnen integreren in de trainingen die ik geef. Hier heeft ook een NLP-opleiding in 2016 op diepgaande wijze aan bijgedragen. Naast deze twee opleidingen volgde en volg ik nog veel meer workshops en cursussen die nuttig zijn voor de ontwikkeling van mezelf en van mijn werk als trainer en onderzoeker.

Ik blijf ook met veel plezier als wetenschapper actief, onderzoeksprojecten uitvoerend vanuit mijn onderneming. De laatste jaren ben ik vooral met biofotonenonderzoek en bodemecologie bezig en daarnaast met hersen- en bewustzijnsonderzoek. Dit leidt weer tot wetenschappelijke papers, populaire artikelen alsmede presentaties en trainingen. Mijn passie ligt in het verbinden van wetenschap met bewustzijnsontwikkeling en duurzaamheid.

Meer over mijn werk vind je op www.inspiradiance.nl

Diny Ceelen

(diny.ceelen@cocratos.nl)

Mijn naam is Diny Ceelen (1958). Ik ben opgeleid als docent voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Dat tekent een brede belangstelling voor de aarde en de manier waarop we met elkaar en die aarde omgaan. Met jongeren de dialoog aangaan over consequenties van keuzes was de basis van mijn lessen.

Toen na 15 jaar onderwijs het appel kwam om een groep jongeren in achterstandswijken te gaan begeleiden in het vinden van een minder destructieve leefstijl had ik een nieuwe uitdaging gevonden. Eigen waarnemingen, geduld, compassie, verbond ik met theoretische verdieping over straatcultuur, gevolgen van discriminatie en uitsluiting en contextuele hulpverlening.

In de daarop volgende 20 jaar heb ik vele projecten geleid, steeds met het doel mensen weer in zichzelf te laten geloven, dat te vertalen in acties die de kwaliteit van hun leven beter maakte, op eigen kracht maar wel gesteund. In deze periode heb ik ook de post-HBO opleiding transformationele coach en trainer afgerond   (2013) en conflictbemiddeling volgens de methode van Restorative Circles.

Gaande de rit kwam ik er achter dat complexe opgaven die al in mijn studententijd mijn belangstelling hadden nog steeds onverminderd, zelfs in steeds urgentere vormen, aan de orde zijn. Klimaatverandering, economische ongelijkheid en afhankelijkheid, groeiende tweedeling van de samenleving en vastlopende democratie en accumulatie van economische macht.

Mijn positie daarin onderzocht ik in de opleiding Cocreation@Work (2015). Deze werkte diep in mijn bewustzijn door. Egostukken loslaten en tegelijkertijd talenten toelaten en doorontwikkelen. Eigenheid en wijsheid ontwikkelen die zich vervolgens vertaalt naar een levenshouding van zorgvuldigheid voor mens en milieu, nu en in de verre toekomst. Zie o.a. het oorspronkelijke thema van mijn Master bij COCRATOS: https://www.cocratos.nl/sloopcoop/

Sinds 2019 werk ik binnen Cocratos als coach en trainer on the job. Ik richt me speciaal op werkers binnen het sociale domein die voelen te willen leren op het gebied van eigenheid en wijsheid, die diepere waarden willen vertalen tot eigentijdse antwoorden op maatschappelijke vragen. Ik help hen dat naar boven te halen en er een vorm voor te vinden. Ook ben ik inzetbaar als facilitator van cocreatieprocessen die bijdragen aan nieuwe vormen van samenlevingsopbouw, energietransitie en of omgevingszaken. Ik begeleidde van nov 201i9 tot feb 2020 een groep mensen in een 3-maands cursus LevenLangleren en coördineer de Groene Hub, een doe- en leergemeenschap waar sociale en duurzame koplopers in de wijk elkaar vinden. Het is een oude school waar wij als Stichting sinds dec 2019 op antikraakbasis zijn neergestreken (zie www.groenehub.org).

Sinds 1 mei 2020 heb ik mijn koers weer verlegd naar het Brabantse. Ik ben altijd bereid om mijn brede ervaring in te zetten in het meedenken bij allerlei (sociale) vraagstukken.

.