DRAGERS 2021-02-19T12:48:32+00:00

DRAGERS

Dr. Anne Stijkel, oprichter en directeur

(anne.stijkel@inclusivescience.org)

Ik, Anne Stijkel (1955) ben oprichter en directeur van de Stichting. Mijn hart ligt vooral bij het opleiden en coachen van mensen die ECHT het verschil willen maken, met name in de post-HBO-opleiding Cocreation@Work, dan wel in een aanvullend Master-traject. Maar ook in het grote Masterplan Gebiedsgericht SLIM MOOI openbare samenvatting 2021-2024, – met mij als schipper – is ontstaan, met 10 kleine en grotere Partners. “Mijn slotakkoord”…. Zou dat lukken?

Tot 1996 was ik Universitair Hoofd Docent (Associate Professor), verantwoordelijk voor de transdisciplinaire onderzoek– en onderwijsgroep ‘Management van technologische activiteiten: risico’s en normstelling’ bij de vakgroep ‘Natuurwetenschap en Samenleving’ (inmiddels Copernicus Instituut geheten) aan de Universiteit Utrecht. In 1995 promoveerde ik op het onderwerp ‘On managing reproductive risks of occupational exposure tochemicals’. Ik heb in die tijd meerdere curricula binnen universiteiten en HBO’s ontworpen.

Als rasechte ‘inclusief denker’ bood ik van 1996-2005, als directeur van Stichting Milieubewustzijn – Centrum voor Cocreatie, een kraamkamer voor vernieuwende initiatieven. Daar zette ik in 2004 een revolutionaire eenjarige postdoc-opleiding Cocreatie en Cocreatiewetenschappen neer, samen met gasthoogleraren van verschillende universiteiten uit binnen- en buitenland. Het geestesgoed van deze opleiding heb ik in 2006 ondergebracht in Stichting Triple I-S (International Institute for Inclusive Science), het huidige Cocratos. Uit deze opleiding is in 2014 de kortere en concretere post-HBO opleiding Cocreation@Work voortgekomen.

Vernieuwende duurzaamheidsconcepten ontwikkelen en implementeren, dat is waar mijn Passie zit EN mijn Power. Ik zie verbindingen waar anderen ze (nog) niet zien, ik weet abstracte theorieën in concrete vormen te gieten.  Zo ontwikkelde ik ondermeer BOERzoektBUUR, BEDRIJFzoektBUUR, geldGROENwassen, slimSAMENredzaam, Besmettelijke BUURTkracht, i.s.m. mijn eigen bedrijf Compassie in Cocreatie. En in juni 2019 het concept Donut Deals, de praktische vertaalslag van de Donut Economie van Kate Raworth. Inmiddels (feb 2021) hebben we dat ook in 4 concrete Donut Deals uitgewerkt. Zie https://groenehub.org/donut-deals/

Meer en meer coach ik mensen en organisaties in ‘leiderschap in transitieprocessen’. Daarbij maak ik – naast wetenschappelijke methodieken en meditatie- en healingtechnieken – dankbaar gebruik van ondermeer de inzichten uit Double Healix (doublehealix.com) als uit de Somatic Experiencing (traumahealing.nl), waar ik aanvullende opleidingen in volgde.

In 2017 begaf ik mij meer in de wereld van Raden van Toezicht en trad ik bovenal op als inspirator/spreker en opleider/coach/begeleider van cocreatieprocessen binnen een organisatie of met meerdere partner-organisaties tegelijk. Bij genoemde postHBO-opleiding ligt helemaal mijn passie, maar ook de opleiding tot kwartiermaker SAMENredzaam heb ik begin 2017 maar al te graag ook buiten Amsterdam uitgezaaid: bij Doenersdreefzorg, met medewerkers EN clienten samen. In 2019 is daar weer de driemaands opleiding Leven Lang Leren weer uit voortgekomen.

Toch leek ik weer niet aan de trekkersrol te kunnen ontkomen: sinds medio 2019 trek ik het bijzonder complexe 2-jarige project www.gaasperdamsgroengas.nl. ‘Nu echt mijn laatste project’, zei ik steeds. Maar hoe zit het dan met het Masterplan waar dit verhaal mee begon? Mijn slotakkoord is nu geschreven EN ingediend op 25 feb 2021; een groots plan “Gebiedsgericht SLIM”, waarin de Cooperatie de Groene Hub (voortgekomen uit Cocratos, als de praktische vertaling van al onze mooie concepten) de centrale partner wordt, aangestuurd door Cooperatie Energie Samen, o.l.v. Gerwin Verschuur, mijn opvolger en tevens oud-student van de postdoc “Cocreatie & Cocreatiewetenschappen”. Nu wacht mij eerst een sabbatical van 1 mei 2021-1 oktober 2021 in Noorwegen EN nu zoveel mogelijk al mijn kennis en unieke cocreatie-werkwijze overdragen aan meerdere zelfsturende teams (Groene Hub, Leven Lang Leren)! En dat lijkt te lukken…..

Na 1 oktober ben ik voornemens om als hoeder en mentor van “Gebiedsgericht SLIM” voor 1 a 1,5 dag/wk door te gaan, tot dec 2023.

Meer over mij en mijn werk vind je ook op www.cocreatie.nl.

Martine van Elsacker

martine1973@outlook.com

Sinds 2017 ben ik betrokken bij Stichting Cocratos, eerst als student, maar sinds eind 2019 ook als voorzitter. En dan zelfs voorzitter niet alleen van de Stichting, maar ook van de Cooperatie de Groene Hub UA die in september 2020 uit Cocratos is voortgekomen. Ik ben fulltime werkzaam op een praktijkschool als stagebegeleider en vertrouwenspersoon, met als doel de jongeren te trainen en coachen naar de arbeidsmarkt. Door deze jongeren ervaring op te laten doen in de maatschappij met alles wat erbij hoort zijn de kansen groter dat ze een arbeidsplaats kunnen bemachtigen als ze met hun 18e van school gaan.

Bij Anne Stijkel heb ik in 2017 de post HBO opleiding Cocreation@work gevolgd, in combinatie met Samenredzaam, in Almere, bij de Zorg organisatie waar ik toen werkte. Door Samenredzaam mocht ik aanwezig zijn bij de ontwikkeling van iets moois. Een tienermoeder, die ik op dat moment coachte, kwam er door de cursus Samenredzaam achter dat ze iets wilde doen voor eenzame ouderen in de wijk. Ze is een lowbudget kookclub begonnen om samen met de ouderen te koken en eten om op deze manier verbinding te maken met elkaar. Zeker in deze periode zo belangrijk dat jong en oud elkaar blijven vinden en ondersteunen.

Verder ben ik iemand die graag kijkt wat er wil gebeuren en ga mee met ontwikkelingen. Hierin bied ik mijn ondersteuning en coaching aan daar waar nodig of gevraagd. Mijn directe manier van communiceren is helder en doortastend waarbij mijn analytische en empathisch vermogen tot uiting komen. Dit helpt in mijn betrokkenheid bij Cocratos en de Groene Hub, een plek  en inmiddels tevens Cooperatie, met mooie mensen waar veel prachtige dingen gebeuren en waar ik graag een rol van betekenis in wil vervullen!

Dr. Saskia Bosman

(inspiradiance@gmail.com)

saskia

Mijn naam is Saskia Bosman (1961), ik ben een trainer en een bioloog, afgestudeerd in 1986 en gepromoveerd in 1993 op de warmte-effecten van laserlicht op weefsel, in medische lasertoepassingen. Als bioloog heb ik in de loop der jaren gewerkt in het biomedisch, biofysisch en landbouwkundig onderzoek.

Sinds 1988 faciliteer ik mensen in hun kracht te komen en aan een meer duurzame en mensvriendelijke maatschappij bij te dragen, op grond van informatie uit de wetenschap. In mijn lezingen en trainingen presenteer ik deze kennis. Ik breng complexe informatie begrijpelijk over en neem groepen enthousiast mee in de oefeningen. Hierin wordt de eigen (co-) creatiekracht ingezet voor welzijn, werk, persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijke, bewuste evolutie. Deelnemers voelen zich geïnspireerd om wat ik breng ook na de training in te zetten voor zichzelf. Ze merken dat ze op alle fronten vooruitgang boeken. Mijn werk staat niet stil, want ik blijf onderzoeken en mezelf scholen om mijn trainingen te vernieuwen.

Zo heb ik tussen 1999 en 2005 bij stichting Milieubewustzijn diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd en aan de hand hiervan workshops voor persoonlijke ontwikkeling opgezet. In 2004 heb ik er met veel plezier de jaaropleiding Cocreatie en Cocreatiewetenschappen gevolgd en hier veel nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan, die ik later weer heb kunnen integreren in de trainingen die ik geef. Hier heeft ook een NLP-opleiding in 2016 op diepgaande wijze aan bijgedragen. Naast deze twee opleidingen volgde en volg ik nog veel meer workshops en cursussen die nuttig zijn voor de ontwikkeling van mezelf en van mijn werk als trainer en onderzoeker.

Ik blijf ook met veel plezier als wetenschapper actief, onderzoeksprojecten uitvoerend vanuit mijn onderneming. De laatste jaren ben ik vooral met biofotonenonderzoek en bodemecologie bezig en daarnaast met hersen- en bewustzijnsonderzoek. Dit leidt weer tot wetenschappelijke papers, populaire artikelen alsmede presentaties en trainingen. Mijn passie ligt in het verbinden van wetenschap met bewustzijnsontwikkeling en duurzaamheid.

Meer over mijn werk vind je op www.inspiradiance.nl

Diny Ceelen

(diny.ceelen@cocratos.nl)

Mijn naam is Diny Ceelen (1958). Ik ben opgeleid als docent voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Dat tekent een brede belangstelling voor de aarde en de manier waarop we met elkaar en die aarde omgaan. Met jongeren de dialoog aangaan over consequenties van keuzes was de basis van mijn lessen.

Toen na 15 jaar onderwijs het appel kwam om een groep jongeren in achterstandswijken te gaan begeleiden in het vinden van een minder destructieve leefstijl had ik een nieuwe uitdaging gevonden. Eigen waarnemingen, geduld, compassie, verbond ik met theoretische verdieping over straatcultuur, gevolgen van discriminatie en uitsluiting en contextuele hulpverlening.

In de daarop volgende 20 jaar heb ik vele projecten geleid, steeds met het doel mensen weer in zichzelf te laten geloven, dat te vertalen in acties die de kwaliteit van hun leven beter maakte, op eigen kracht maar wel gesteund. In deze periode heb ik ook de post-HBO opleiding transformationele coach en trainer afgerond   (2013) en conflictbemiddeling volgens de methode van Restorative Circles.

Gaande de rit kwam ik er achter dat complexe opgaven die al in mijn studententijd mijn belangstelling hadden nog steeds onverminderd, zelfs in steeds urgentere vormen, aan de orde zijn. Klimaatverandering, economische ongelijkheid en afhankelijkheid, groeiende tweedeling van de samenleving en vastlopende democratie en accumulatie van economische macht.

Mijn positie daarin onderzocht ik in de opleiding Cocreation@Work (2015). Deze werkte diep in mijn bewustzijn door. Egostukken loslaten en tegelijkertijd talenten toelaten en doorontwikkelen. Eigenheid en wijsheid ontwikkelen die zich vervolgens vertaalt naar een levenshouding van zorgvuldigheid voor mens en milieu, nu en in de verre toekomst. Zie o.a. het oorspronkelijke thema van mijn Master bij COCRATOS: https://www.cocratos.nl/sloopcoop/

Sinds 2019 werkte ik binnen Cocratos als coach en trainer on the job. Ik richtte mij speciaal op werkers binnen het sociale domein die voelen te willen leren op het gebied van eigenheid en wijsheid, die diepere waarden willen vertalen tot eigentijdse antwoorden op maatschappelijke vragen. Ik hielp hen dat naar boven te halen en er een vorm voor te vinden. Ik was inzetbaar als facilitator van cocreatieprocessen die bijdragen aan nieuwe vormen van samenlevingsopbouw, energietransitie en of omgevingszaken. Ik begeleidde van nov 2019 tot feb 2020 een groep mensen in een 3-maands cursus LevenLangleren en coördineerde van oktober 2019 tot maart 2020 de Groene Hub, een doe- en leergemeenschap waar sociale en duurzame koplopers in de wijk elkaar vinden. Het is een oude school waar Stichting Cocratos sinds dec 2019 op antikraakbasis is neergestreken (zie www.groenehub.org).

Sinds maart 2020 heb ik mijn koers weer verlegd naar het Brabantse. Ik ben altijd bereid om mijn brede ervaring in te zetten in het meedenken bij allerlei (sociale) vraagstukken.

.