DRAGERS

Dr. Anne Stijkel, oprichter en directeur

Ik, Anne Stijkel (1955) ben oprichter en directeur van de Stichting (2006-heden).

Mijn hart ligt vooral bij het opleiden en coachen van mensen die ECHT het verschil willen maken, met name in de post-HBO-opleiding Cocreation@Work, dan wel in een aanvullend Master-traject. Maar ook in het grote  projectplan, “Gebiedsgericht SLIM” (2021-2023) dat – met mij als schipper – is ontstaan, met meer dan 10 kleine en grotere Partners. “Mijn slotakkoord”…. Zou dat lukken?

Tot 1996 was ik Universitair Hoofd Docent (=Associate Professor), verantwoordelijk voor de transdisciplinaire onderzoek– en onderwijsgroep ‘Management van technologische activiteiten: risico’s en normstelling’ bij de vakgroep ‘Natuurwetenschap en Samenleving’ (inmiddels Copernicus Instituut geheten) aan de Universiteit Utrecht. In 1995 promoveerde ik op het onderwerp ‘On managing reproductive risks of occupational exposure to chemicals’. Ik heb in die tijd meerdere curricula binnen universiteiten en HBO’s ontworpen.

Als rasechte ‘inclusief denker’ bood ik van 1996-2005, als directeur van Stichting Milieubewustzijn – Centrum voor Cocreatie, een kraamkamer voor vernieuwende initiatieven. Daar zette ik in 2004 een revolutionaire eenjarige postdoc-opleiding Cocreatie en Cocreatiewetenschappen neer, samen met gasthoogleraren van verschillende universiteiten uit binnen- en buitenland. Het geestesgoed van deze opleiding heb ik in 2006 ondergebracht in Stichting Triple I-S (International Institute for Inclusive Science), het huidige Cocratos. Uit deze opleiding is in 2014 de kortere en concretere post-HBO opleiding Cocreation@Work voortgekomen.

Vernieuwende duurzaamheidsconcepten ontwikkelen en implementeren, dat is waar mijn Passie zit EN mijn Power. Ik zie verbindingen waar anderen ze (nog) niet zien, ik weet abstracte theorieën in concrete vormen te gieten.  Zo ontwikkelde ik ondermeer BOERzoektBUUR, BEDRIJFzoektBUUR, geldGROENwassen, slimSAMENredzaam, Besmettelijke BUURTkracht, i.s.m. mijn eigen bedrijf Compassie in Cocreatie. En in juni 2019 het concept Donut Deals, de praktische vertaalslag van de Donut Economie van Kate Raworth. Inmiddels (feb 2021) hebben we dat ook in 12 concrete Donut Deals uitgewerkt, deels ook internationaal. Zie de film hierover.

Meer en meer coach ik mensen en organisaties in ‘leiderschap in transitieprocessen’. Daarbij maak ik – naast wetenschappelijke methodieken en meditatie- en healingtechnieken – dankbaar gebruik van ondermeer de inzichten uit Double Healix (doublehealix.com) als uit de Somatic Experiencing (traumahealing.nl), waar ik aanvullende opleidingen in volgde.

In 2017 begaf ik mij meer in de wereld van Raden van Toezicht en trad ik bovenal op als inspirator/spreker en opleider/coach/begeleider van cocreatieprocessen binnen een organisatie of met meerdere partner-organisaties tegelijk. Bij genoemde postHBO-opleiding ligt helemaal mijn passie, maar ook de opleiding tot kwartiermaker SAMENredzaam heb ik begin 2017 maar al te graag ook buiten Amsterdam uitgezaaid: bij Doenersdreefzorg, met medewerkers EN clienten samen. In 2019 is daar weer de driemaands opleiding Leven Lang Leren weer uit voortgekomen.

Toch leek ik weer niet aan de trekkersrol te kunnen ontkomen: sinds medio 2019 trok ik het bijzonder complexe 2-jarige project ‘Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij’. ‘Nu echt mijn laatste project’, zei ik steeds. En toch… kwam daar nog een kop op:  Mijn slotakkoord “Gebiedsgericht SLIM” is als projectvoorstel ingediend EN gehonoreerd. Daarin is Cooperatie de Groene Hub (voortgekomen uit Cocratos, als de praktische uitvoerder van al onze mooie concepten) de centrale partner, aangestuurd door Cooperatie Energie Samen, o.l.v. Gerwin Verschuur, mijn opvolger en tevens oud-student van de postdoc “Cocreatie & Cocreatiewetenschappen”. Na mijn sabbatical van 1 mei 2021-1 oktober 2021 wilde ik de uitvoering aan mij voorbij laten gaan, maar mij werd gevraagd nog 1 jaar zoveel mogelijk mijn kennis, netwerk en unieke cocreatie-werkwijze over te dragen aan meerdere zelfsturende teams (Groene Hub, Leven Lang Leren)! Dat lijkt gelukt…..: sinds 1 oktober 2022 ben ik echt teruggetreden uit dit project; ik werd vervolgens gevraagd om als ervaringsdeskundige plaats te nemen in de Stedelijke Advies Groep die Europees geld (15 miljoen) mag verdelen over veelbelovende projecten. We zullen zien….(anne.stijkel@inclusivescience.org). Meer over mij en mijn werk vind je ook op www.cocreatie.nl.

 

Drs. Jacqueline Schoonheim, bestuurder

Vanuit Zuid-Limburg ben ik aan komen waaien in Amsterdam, en woon sinds 2014 in de Bijlmer. Het lijkt een erg grote overgang, maar voor mij is het een thuiskomst, een terugkeer naar een wereld van verschillende culturen, talen en gewoontes. Als immigrantenkind groeide ik op met mijn Nederlandse ouders en broer en zussen in steden in de ‘Upper Midwest’ van de VS. Het ontcijferen van de regels en gewoontes van mijn medemensen hield mij ontzettend bezig, en zoals veel eerste generatie immigrantenkinderen, had ik voortdurend het gevoel dat ik er nooit helemaal bij hoorde.  Dat beetje afstand maakte dat ik een goede waarnemingsvermogen ontwikkelde. Toen ik ging studeren, koos ik eerst voor politicologie en na het halen van mijn bachelor ging ik drie jaar ontwikkelingssamenwerking doen in Costa Rica.  Toen ik terugkwam ging ik rechten studeren.

Ik wilde graag gereedschap in handen hebben om actief te werken aan sociale verandering, aan een rechtvaardiger en vrediger wereld. Ik ben terug naar Nederland gekomen na een drukke baan als ‘civil rights attoney’ in San Antonio, Texas. Eenmaal in Nederland ging ik Europeesrecht en rechtsvergelijking studeren zodat ik wat kon snappen van hoe de zaken in Europa werken, die toen al bekend stond al ‘Fort Europa’.  Vraagstukken rondom inclusie en uitsluiting hielden mij bezig. Ik kreeg de kans om verder te leren door een aanstelling als docent onderzoeker aan de universiteit. Daar heb ik 16 jaar gewerkt, heel veel met studenten in het probleemgestuurd onderwijs, en ook met collega’s die zich bezighield met mensenrechtenonderzoek. Ik heb me ingezet voor de rechten van mensen met een handicap in onze samenleving.  Versterkt door mensenrechtenkennis en een groot rechtvaardigheidsgevoel, heb ik in recente jaren gewerkt met de Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind, Defence for Children, Ieder(in) en anderen, als belangenbehartiger, als onderzoeker en als adviseur.

Anne Stijkel van Stichting Cocratos heb ik leren kennen in haar werk bij de Groene Hub in Holendrecht.  Ik heb meegedaan aan een donut deal ‘warmte delen’ en ben al langer erg geïnspireerd door de visie van de Donut Economy (Kate Raworth) en ‘deep ecology’ (Joanna Macy en ‘The work that reconnects’).  Ik geloof dat er geen uitdaging groter is vandaag de dag dan het leren verantwoord omgaan met de klimaat crisis, en dat het alleen aangepakt kan worden vanuit de principes van rechtvaardigheid. Rekening houdend dus met de levensbehoeftes van de mensen die het meest benadeeld zijn door onze overconsumptie op deze aarde.  Ik wil mij richten op kwesties van consuminderen en het herinrichten van onze economie, zodat wij beter zorgen voor alles met wie wij onze moeder aarde delen. (jacquelineschoonheim@gmail.com)

 

Rizairis Lacroes, bestuurder

Tekst volgt.

Rizairis geeft sinds begin 2022 vanuit Stichting Cocratos de cursus Leven Lang Leren bij de Groene Hub en is eind 2022 toegetreden tot het bestuur van de Stichting. Rizairis is per mail bereikbaar via rizairis@cocratos.nl

 

Dr. Saskia Bosman

saskia

Mijn naam is Saskia Bosman (1961), ik ben een trainer en een bioloog, afgestudeerd in 1986 en gepromoveerd in 1993 op de warmte-effecten van laserlicht op weefsel, in medische lasertoepassingen. Als bioloog heb ik in de loop der jaren gewerkt in het biomedisch, biofysisch en landbouwkundig onderzoek.

Sinds 1988 faciliteer ik mensen in hun kracht te komen en aan een meer duurzame en mensvriendelijke maatschappij bij te dragen, op grond van informatie uit de wetenschap. In mijn lezingen en trainingen presenteer ik deze kennis. Ik breng complexe informatie begrijpelijk over en neem groepen enthousiast mee in de oefeningen. Hierin wordt de eigen (co-) creatiekracht ingezet voor welzijn, werk, persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijke, bewuste evolutie. Deelnemers voelen zich geïnspireerd om wat ik breng ook na de training in te zetten voor zichzelf. Ze merken dat ze op alle fronten vooruitgang boeken. Mijn werk staat niet stil, want ik blijf onderzoeken en mezelf scholen om mijn trainingen te vernieuwen.

Zo heb ik tussen 1999 en 2005 bij stichting Milieubewustzijn diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd en aan de hand hiervan workshops voor persoonlijke ontwikkeling opgezet. In 2004 heb ik er met veel plezier de jaaropleiding Cocreatie en Cocreatiewetenschappen gevolgd en hier veel nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan, die ik later weer heb kunnen integreren in de trainingen die ik geef. Hier heeft ook een NLP-opleiding in 2016 op diepgaande wijze aan bijgedragen. Naast deze twee opleidingen volgde en volg ik nog veel meer workshops en cursussen die nuttig zijn voor de ontwikkeling van mezelf en van mijn werk als trainer en onderzoeker.

Ik blijf ook met veel plezier als wetenschapper actief, onderzoeksprojecten uitvoerend vanuit mijn onderneming. De laatste jaren ben ik vooral met biofotonenonderzoek en bodemecologie bezig en daarnaast met hersen- en bewustzijnsonderzoek. Dit leidt weer tot wetenschappelijke papers, populaire artikelen alsmede presentaties en trainingen. Mijn passie ligt in het verbinden van wetenschap met bewustzijnsontwikkeling en duurzaamheid.

Meer over mijn werk vind je op www.inspiradiance.nl

Martine van Elsacker

Sinds 2017 ben ik betrokken bij Stichting Cocratos, eerst als student, sinds eind 2019 tot medio 2023 ook als voorzitter. En dan zelfs voorzitter niet alleen van de Stichting, maar ook van de Cooperatie de Groene Hub UA die in september 2020 uit Cocratos is voortgekomen. Ik was werkzaam op een praktijkschool als stagebegeleider en vertrouwenspersoon, met als doel de jongeren te trainen en coachen naar de arbeidsmarkt. Door deze jongeren ervaring op te laten doen in de maatschappij met alles wat erbij hoort zijn de kansen groter dat ze een arbeidsplaats kunnen bemachtigen als ze met hun 18e van school gaan. Vanwege mijn ziekte ben ik hier mee gestopt. Momentel werk ik nog wel als bestuursvoorzitter binnen de Groene Hub om het Team zo goed mogelijk te coachen, maar ook daar ga ik uiterlijk eind 2023 mee stoppen.

Bij Anne Stijkel heb ik in 2017 de post HBO opleiding Cocreation@work gevolgd, in combinatie met Samenredzaam, in Almere, bij de Zorg organisatie waar ik toen werkte. Door Samenredzaam mocht ik aanwezig zijn bij de ontwikkeling van iets moois. Een tienermoeder, die ik op dat moment coachte, kwam er door de cursus Samenredzaam achter dat ze iets wilde doen voor eenzame ouderen in de wijk. Ze is een lowbudget kookclub begonnen om samen met de ouderen te koken en eten om op deze manier verbinding te maken met elkaar. Zeker in deze periode zo belangrijk dat jong en oud elkaar blijven vinden en ondersteunen.

Verder ben ik iemand die graag kijkt wat er wil gebeuren en ga mee met ontwikkelingen. Hierin bied ik mijn ondersteuning en coaching aan daar waar nodig of gevraagd. Mijn directe manier van communiceren is helder en doortastend waarbij mijn analytische en empathisch vermogen tot uiting komen. Dit helpt in mijn betrokkenheid zowel bij Cocratos als bij de Groene Hub, een plek en inmiddels tevens Cooperatie, met mooie mensen waar veel prachtige dingen gebeuren en waar ik graag een rol van betekenis in vervul, zolang mijn gezondheid het toelaat! (martine1973@outlook.com)