DRAGERS 2018-05-01T10:05:45+00:00

DRAGERS

Dr. Anne Stijkel

(anne.stijkel@inclusivescience.org)

Anne Stijkel (1955) is oprichter en directeur van de Stichting. Haar hart ligt vooral bij het opleiden en coachen van mensen die ECHT het verschil willen maken, thans in de post-HBO-opleiding Cocreation@Work, dan wel in een aanvullend Master-traject.

Anne was tot 1996 Universitair Hoofd Docent (Associate Professor), verantwoordelijk voor de transdisciplinaire onderzoek– en onderwijsgroep ‘Management van technologische activiteiten: risico’s en normstelling’ bij de vakgroep ‘Natuurwetenschap en Samenleving’ aan de Universiteit Utrecht. In 1995 promoveerde zij op het onderwerp ‘On managing reproductive risks of occupational exposure tochemicals’ en heeft meerdere curricula binnen universiteiten en HBO’s ontworpen.

Anne is een rasechte ‘inclusief denker’. Van 1996-2005 bood zij, als directeur van Stichting Milieubewustzijn, een kraamkamer voor vernieuwende initiatieven, en zette in 2004 een revolutionaire eenjarige postdoc-opleiding Cocreatie en Cocreatiewetenschappen neer, samen met gasthoogleraren van verschillende universiteiten uit binnen- en buitenland. Het geestesgoed van deze opleiding heeft zij in 2006 ondergebracht in Stichting International Institute for Inclusive Science. Uit deze opleiding is in 2014 de kortere en concretere post-HBO opleiding Cocreation@Work voortgekomen.

Vernieuwende duurzaamheidsconcepten ontwikkelen en implementeren, dat is waar Anne haar passie zit, EN haar kracht. Zij ziet verbindingen waar anderen ze (nog) niet zien, ze weet abstracte theorieën in concrete vormen te gieten.  Zo ontwikkelde zij ondermeer BOERzoektBUUR, BEDRIJFzoektBUUR, geldGROENwassen en slimSAMENredzaam, i.s.m. haar eigen bedrijf Compassie in Cocreatie.

Meer en meer coacht Anne mensen en organisaties in ‘leiderschap in transitieprocessen’. Daarbij maakt ze – naast wetenschappelijke methodieken en meditatie- en healingtechnieken – dankbaar gebruik van ondermeer de inzichten uit Double Healix (doublehealix.com) als uit de Somatic Experiencing (traumahealing.nl), waar zij aanvullende opleidingen in volgde.

Sinds 2017 fungeert Anne niet meer als trekker van pilots, maar begeeft zij zich in de wereld van Raden van Toezicht, en treedt zij bovenal op als inspirator/spreker en opleider/coach/begeleider van cocreatieprocessen binnen een organisatie of met meerdere partner-organisaties tegelijk. Bij genoemde postHBO-opleiding ligt helemaal haar passie, maar ook de opleiding tot kwartiermaker SAMENredzaam heeft ze begin 2017 maar al te graag ook buiten Amsterdam uitgezaaid: bij Doenersdreefzorg, met medewerkers EN clienten samen. Meer over haar werk vind je op www.cocreatie.nl.

Dr. Saskia Bosman

(inspiradiance@gmail.com)

saskia

Mijn naam is Saskia Bosman (1961), ik ben een trainer en een bioloog, afgestudeerd in 1986 en gepromoveerd in 1993 op de warmte-effecten van laserlicht op weefsel, in medische lasertoepassingen. Als bioloog heb ik in de loop der jaren gewerkt in het biomedisch, biofysisch en landbouwkundig onderzoek.

Sinds 1988 faciliteer ik mensen in hun kracht te komen en aan een meer duurzame en mensvriendelijke maatschappij bij te dragen, op grond van informatie uit de wetenschap. In mijn lezingen en trainingen presenteer ik deze kennis. Ik breng complexe informatie begrijpelijk over en neem groepen enthousiast mee in de oefeningen. Hierin wordt de eigen (co-) creatiekracht ingezet voor welzijn, werk, persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijke, bewuste evolutie. Deelnemers voelen zich geïnspireerd om wat ik breng ook na de training in te zetten voor zichzelf. Ze merken dat ze op alle fronten vooruitgang boeken. Mijn werk staat niet stil, want ik blijf onderzoeken en mezelf scholen om mijn trainingen te vernieuwen.

Zo heb ik tussen 1999 en 2005 bij stichting Milieubewustzijn diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd en aan de hand hiervan workshops voor persoonlijke ontwikkeling opgezet. In 2004 heb ik er met veel plezier de jaaropleiding Cocreatie en Cocreatiewetenschappen gevolgd en hier veel nieuwe kennis en vaardigheden opgedaan, die ik later weer heb kunnen integreren in de trainingen die ik geef. Hier heeft ook een NLP-opleiding in 2016 op diepgaande wijze aan bijgedragen. Naast deze twee opleidingen volgde en volg ik nog veel meer workshops en cursussen die nuttig zijn voor de ontwikkeling van mezelf en van mijn werk als trainer en onderzoeker.

Ik blijf ook met veel plezier als wetenschapper actief, onderzoeksprojecten uitvoerend vanuit mijn onderneming. De laatste jaren ben ik vooral met biofotonenonderzoek en bodemecologie bezig en daarnaast met hersen- en bewustzijnsonderzoek. Dit leidt weer tot wetenschappelijke papers, populaire artikelen alsmede presentaties en trainingen. Mijn passie ligt in het verbinden van wetenschap met bewustzijnsontwikkeling en duurzaamheid.

Meer over mijn werk vind je op www.inspiradiance.nl

Diny Ceelen

(diny.ceelen@inclusivescience.org)

 

Nu al weer een paar jaar na de opleiding Cocreation@Work werkt deze nog diep in mijn bewustzijn door. Er is veel aangeraakt wat om doorwerking vraagt. Meer en meer wordt mij duidelijk dat bewustzijn een stevige integratie vraagt van psychologische en spirituele ontwikkeling. Egostukken loslaten en tegelijkertijd talenten toelaten en doorontwikkelen.
Eigenheid en wijsheid ontwikkelen die zich vervolgens vertaalt naar een levenshouding van zorgvuldigheid voor mens en milieu, nu en in de verre toekomst. Zie o.a. het oorspronkelijke thema van mijn Master bij COCRATOS: https://www.cocratos.nl/sloopcoop/

Gaande de rit kwam ik er achter dat zelfkennis, zelfacceptatie en zelfbewustzijn voorwaarden zijn om cocreatieprocessen tot een goed einde te kunnen brengen. Ik ben dus eigenlijk met terugwerkende kracht een voor-opleiding aan het doen om na afloop met nog meer kracht de Master af te ronden. Meesterschap betekent voor mij op dit moment mijn leerlingschap in eigendom nemen.

Door mijn leerproces in 2017 open te stellen voor anderen die, net als ik, voelen nog te willen leren op het gebied van eigenheid en wijsheid, hoop ik in het hier en nu iets toe te voegen aan de synergie die nodig is om de mensheid en de aarde ook in de toekomst te laten bloeien. Leren, met plezier en in een fijne omgeving. Waar we over elkaars schouder mee-leren, in gelijkwaardigheid, tot ieders voordeel. Ben je geïnteresseerd, voel dan de uitnodiging om aan te sluiten. Mocht je uit praktische overwegingen slechts een deel mee willen maken, dan is ook dat mogelijk.