De SLOOPcoop

Een groep jongeren werkt samen om zich weer een plaats in de maatschappij te verwerven waar ze zich trots op voelen. Ze kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien. Al werkende met materiaal, wat als een metafoor voor hun eigen leven staat, werken ze toe naar eigenwaarde. Uitdeuken, ontspijkeren, weg met vreemde indringers, zorgvuldig onderzoek naar rotte plekken en die rigoureus verwijderen. Wat teruggewonnen wordt is het blanke materiaal. Grondstof voor zoveel nieuws, waardevols, een nieuw leven voor zich. Te vormen tot…. wat eigenlijk?

Al werkend groei je, als groep groei je, naar een eigen werkeenheid, een zelfsturend team. Hoe beter het team gaat draaien, hoe hoger de doelen die bereikt kunnen worden. Je staat er samen voor, de lamme en de blinde, ieder met kwaliteiten en handicaps, ieder als uniek mens. Weet dat maar eens naar boven te halen…. Bouwen aan eigen leven, letterlijk een community builden, als groep, in eigen woningen, afgestemd op jezelf, elkaar en het geheel. Conflicten leren gebruiken als momenten om elkaar te spiegelen op gedrag. Samen tot oplossingen komen, lessen voor het leven, levenslessen.

Diny Ceelen was in 2015 samen met Rik Ruigrok van meubelmakerij Herso (allemaal van sloophout; zie herso.nl) de initiator van dit idee. Er is vervolgens een mooie projectgroep samengesteld, maar het bleek lastig om de juiste jongeren hierbij te betrekken. Als projectleider deed Diny dit pilotproject in het kader van haar Master opleiding bij COCRATOS. In 2015 deed ze mee aan de postHBO ‘Cocreation@Work’.

Inmiddels is haar project – door allerlei toevalligheden – in 2017 in een behoorlijk getransformeerde vorm bovengronds gekomen: Diny werkte vanuit haar Welzijnsorganisatie Divers en in samenwerking met gemeente Den Bosch, en met aanvullende ondersteuning van het Oranjefonds, aan een pilot ‘peer-coaching’ met 12 vluchtelingen. Zij hebben dankzij een training van Diny van hun crisis-ervaringen hun ervaringsdeskundigheid gemaakt; zij zijn zich bewust geworden dat zij ‘more than refugees’ zijn. Daar maken zij nu hun werk van. De vluchtelingen uit deze kopgroep  – al dan niet in coöperatief verband – coachen andere vluchtelingen om hun leven hier in Nederland zo goed mogelijk op te bouwen en samen EN op eigen wijs een (woon en werk-)plek te verwerven. Andere gemeenten in Brabant hebben inmiddels ook al interesse getoond in deze aanpak. Lees er meer over op de website die in maart 2018 is gelanceerd: https://morethanrefugees.com

Voor meer informatie: mail diny.ceelen@cocratos.nl