OVER COCRATOS

Onze Missie

Is er een wereld mogelijk
die gebaseerd is op
samenwerking en cocreatie,
op duurzaamheid en op harmonie
in mens, werk en milieu,
op lokaal en globaal niveau
voor nu en voor in de toekomst?

Hoe kan JIJ. hoe kunnen WIJ 
een eigentijdse bijdrage leveren
om zo’n meer zelfbewuste wereld
te versterken?

Met deze missie fungeert COCRATOS sinds 2001 als broedplaats voor helden, leiders, wetenscheppers en ondernemers die in deze complexe tijd van veranderingen op verschillende niveau’s en in verschillende domeinen ‘het duurzame verschil’ willen maken. Daarbij is er vaak zelfs sprake van een transmutatie: er ontstaat iets wezenlijk anders.

lees meer

Bij COCRATOS draait het om mensen (al dan niet van organisaties) met een passie voor het ontwikkelen en implementeren van concrete, vaak ook disruptieve vernieuwingen in de maatschappelijke processen en systemen (ook wel de ‘It’s-dimensie, met de opgebouwde structuren en wet- en regelgeving), of het nu om onderwijs, landbouw, voedsel, energie, vervoer, wonen of zorg en welzijn gaat. We verzorgen cocreatie opleidingen op post-HBO niveau en bieden vervolgmogelijkheden voor een individuele Master. We doen pilot projecten op heel uiteenlopende terreinen en houden conferenties om gelijkgestemden te ontmoeten en kennis te delen.

COCRATOS bekijkt de wereld steeds door drie ogen van kennen, in navolging van Ken Wilber:

 1. Oog van vlees: Zintuiglijke waarneming (Natuurwetenschap)
 2. Oog van de rede: Betekenisgeving, interpretatie (Geesteswetenschap/ Sociale wetenschap)
 3. Oog van de geest: Contemplatie door Meditatie (Spirituele wetenschap)

Doelstelling

COCRATOS is als Stichting Triple I-S (= International Institute for Inclusive Science) opgericht op 2-2-2006 met als doelstelling een zelfbewuste samenleving te bevorderen, die gebaseerd is op samenwerking en cocreatie, op duurzaamheid, op diversiteit én gelijkwaardigheid, en op harmonie in mens, werk en milieu, op lokaal en globaal niveau. Dit wil zij doen door voort te bouwen op lering uit de praktijken van bewustzijnsscholing, alsmede op de beschikbare ervaring met toegepaste (inclusieve) wetenschap, in het bijzonder met de kennis en inzichten van transitiewetenschappen en bewustzijnsonderzoek.

De stichting wil dit doel bereiken door complementaire, vernieuwende en/of transdisciplinaire onderwijs-, onderzoek- en adviespraktijken (verder) te ontwikkelen, vorm te geven en te verzorgen. Deze praktijken beogen bij te dragen aan een samenleving zoals boven omschreven, op een zodanige wijze dat de vernieuwingen endogeen (d.w.z. van binnenuit in de breedste zin) vorm krijgen.

Waar mogelijk werkt de stichting samen met andere organisaties, instituten en individuen die open staan voor deze inclusieve, holistische invalshoek. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verwerven van fondsen, bijdragen en/of overige middelen. De stichting beoogt niet het maken van winst. Voor de statuten: klik hier. Het KvK-nummer is 34241899.

Basisprincipes

Openheid, kritische zin en kwaliteit van leven

COCRATOS is van oorsprong (in 2001, eerst nog onder de hoede van Stichting Milieubewustzijn) internationaal vormgegeven, omdat in Nederland het klimaat voor bewustzijnsonderzoek en ontwikkeling – in ieder geval toen – veel minder gunstig was dan in de andere werelddelen. Vandaar de nogal ‘zware’ naam: International Institute for Inclusieve Science. Uit die tijd stammen onderstaande meer uitgewerkte engelse teksten over onze basisprincipes. Zij vormen anno NU nog steeds de leidraad voor ons handelen. Met de afkorting ‘Triple I-S’ werken we zo min mogelijk, want inmiddels te beladen, wel met de krachtige roepnaam: COCRATOS.

lees meer

(Further) development of inclusive science specifically involves the promotion of:

 • Broadening of the epistemological and ontological basis of science:
  to be open to new perceptions, insights and experiences; to be critical; and to conscientiously evaluate ideas and output in terms of its contribution to the quality of life.
 • A broad social basis:
  to develop both within a discipline, interdisciplinarily as well as transdisciplinary; and, as far as possible, to assess theories and their applications, which derive from science, to ensure that cognitive, experiential, emotional, intuitive, and spiritual aspects play an equivalent role. This involves creating a climate within science and society whereby the indicated inspirational and anomalistic practice of science and its applications are recognized and encouraged.
 • Expansion of the methodological foundation of science:
  the discovery and development of the philosophy of science and the design of methodological insights, which can support the relevant theories and applications.
 • Attention to ethics:
  responsibility for the maintenance of the highest possible scientific and ethical standards, so that science serves the quality of life of the individual and society.
 • Respect for people and nature, gaia and cosmos:
  serving the developmental process of the individual and society in an atmosphere of equality, connection and respect for the other and the environment. This involves being open and sensitive to the views of others and the prerequisites of our natural environment.

Complementary principles

For a further deepening of our principles with respect to Openness/open attitude we would like to refer to the Cocreators agreements.

With respect to critical sense the Charter of Transdisciplinarity can be seen as a good supplement.

At the level of quality of life/sustainability the basic principles here can be complemented with the Earth Charter. Our notion of Interdependency and the deep meaning of Compassion leads us to the Charter for Compassion https://charterforcompassion.org/english

ANBI status

De stichting heeft een erkende ANBI status, dwz dat zij is geoormerkt als een algemeen nut beogende instelling. Dat biedt voordelen bij het ontvangen van schenkingen. Overigens is de stichting wel BTW-plichtig. Het fiscaal nummer is 815957798.

Het Bestuur

Het Bestuur bestaat thans uit:

 • drs. Jacqueline Schoonheim
 •  Rizairis Lacroes

Directeur met volledige volmacht is Dr. Anne Stijkel, tevens oprichter van de stichting.

Inhoudelijk jaarverslag 2022

Een beknopt inhoudelijk jaarverslag vindt u hier. Het financieel verslag kunt u bij ons opvragen.

Viering 16-jarig bestaan Stichting op 2-2-2022

Op 2 februari 2022 hebben we het succes van 16 jaar Stichting International Institute for Inclusive Science weer op zeer bijzondere wijze gevierd. Deze keer in een “Gelegenheidscooperatie”  die zich boog over drie cases om daar tot vernieuwende systeemdoorbraken te komen; dat alles door “het spel anders te spelen”, met een vette knipoog naar de democratische transitie die daarvoor nodig is. Zie hier de filmimpressie.

Inhoudelijk jaarverslag 2021

Een beknopt inhoudelijk jaarverslag vindt u hier. Het financieel verslag kunt u bij ons opvragen.

Jaarverslag 2020

Een deze keer wat uitgebreider inhoudelijk jaarverslag 2020 vindt u hier. Het financieel verslag kunt u bij ons opvragen. In dit inhoudelijk verslag kunt u ondermeer  lezen hoe Stichting Cocratos haar conceptuele gedachtengoed inzake het gezond en duurzaam in de benen krijgen van Gaasperdam heel praktisch vertaald heeft in een prachtig projectvoorstel “Gebiedsgericht SLIM” (zie promofilmpje). Dit voorstel is inmiddels gehonoreerd door REACT-EU en zal van 1 juli 2021-dec 2023 ten uitvoer worden gebracht. De Stichting heeft hiertoe een Cooperatie opgericht (Cooperatie de Groene Hub) die de centrale Partner hierin zal zijn. De Stichting, in casu Anne Stijkel, heeft haar projectleiderschap overgedragen aan Cooperatie Energie Samen. Gerwin Verschuur die in 2004 de postdoctorale opleiding Cocreatie en Cocreatiewetenschappen heeft gevolgd bij de Stichting, neemt het projectleiderschap op zich. Anne Stijkel zal na haar sabbatical (van mei-oktober 2021) als ‘gewestelijke hoeder’ hierin een rol (blijven) spelen.

Jaarverslag 2019

Een beknopt inhoudelijk jaarverslag 2019 vindt u hier. Hierin wordt de voortgang van ons hoofdproject: “Gaasperdam SLIM naar QuickFit aardgasvrij” (mei 2019-dec 2020) beschreven. Daarnaast hebben wij in 2019 een faciliterende en begeleidende rol gehad in het verzelfstandigen van GroenPlat vorm Zuidoost. Het financieel jaarverslag kunt u hier downloaden.

Jaarverslag 2018

Een beknopt inhoudelijk jaarverslag over 2018 vindt u hier. Tien activiteiten op het gebied van LEREN worden hierin beschreven, alsook 3 activiteiten op het gebied van DOEN. Het financieel jaarverslag 2018 vindt u hier.

Jaarverslag 2017

In dit jaar stonden centraal: de postHBO opleiding Cocreation@work, het pilotproject Anand Jyoti biedt Warmte en het coachen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties op (team-)leiderschap. In 2018 gaan we voorsorteren op de omgevingswet met het project “De Energieke Holemeent”, in de 80-er jaren wijk Holendrecht Oost (onderdeel van Gaasperdam). We zetten dan in op  ‘van binnen uit’ integraal duurzaam gebiedsgericht werken, samen met meerdere kleine en grote actoren. Financieel Jaarverslag 2017 vindt u hier.

Verantwoordingsrede 2006-2015 en Beleidsplan 2016

Op 2 februari 2016 is een verantwoordingsrede uitgesproken door de directeur van de Stichting, Dr. Anne Stijkel, afgesloten met een beleidsplan 2016. De Opleiding Cocreation@Work, pilots waaronder de SLOOPcoop, doorontwikkeling Cooperatie SAMENredzaam, en regelmatige eettafelbijeenkomsten met oud-studenten staan voor dit jaar gepland, en ook een jaarlijkse ‘vrienden van’ bijeenkomst. Zie hier de hele presentatie.

 

.