Groene Hub 2020-06-22T20:39:52+00:00

Even voorstellen: Groene Hub!

LET OP:

WEGENS DE PANDEMIE ALS GEVOLG VAN HET CORONAVIRUS

ZIJN WIJ SINDS BEGIN JUNI WEER OPEN, MAAR WEL CORONAPROOF!!

GRAAG TOT ZIENS….

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Voor routebeschrijving: klik hier!  

Wij zijn sinds 2 december 2019 neergestreken op Holendrechtplein 44, in de voormalige Lotusschool, onderbouw. Onder de veilige hoede van Stichting COCRATOS geven wij op deze plek concreet vorm en inhoud aan een doe- en leergemeenschap voor sociale en duurzame koplopers die samen willen werken aan een gezonde wijk(-economie). Lees er hier meer over. Wij werken daar binnen de context van ‘het grotere verhaal’ van Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrijen aan hele praktische invullingen, o.a. in de vorm van drie prachtige Donut-Deals:

  • ‘smart window dressing’ (gordijnen laten naaien of isoleren voor een lagere energierekening)
  • inzameling van Groente-Fruit en Etensresten (GF-E) in Zelfbeheer
  • een QuickFix-Brigade: mensen die je helpen om je energierekening omlaag te krijgen door eenvoudige isolerende maatregelen en SLIMME tips en tricks.

Er worden ook cursussen gegeven:

  • de 3-maands ‘LevenLangLeren’ (van nov 2019-feb 2020). Voor 24 nieuwsgierige mensen (naar zichzelf en naar elkaar) die (weer) mee willen doen EN van betekenis willen zijn. We combineren een wekelijkse cursusbijeenkomst met toepassen wat je geleerd hebt op een stageplaats bij een buurtinitiatief waar je vrijwilliger bent of wordt. Het kost niets…behalve een sterke motivatie en nieuwsgierigheid en tijd/ruimte die je vrij wilt maken om mee te doen. Het levert je een hoop op: inspiratie – zicht op eigen kunnen en toekomstwensen – en tot slot nog feestje met een certificaat. 
  • de kwartiermakersopleiding. Hier leer je over (1) het verduurzamen van je woning en je leefstijl, met specifieke aandacht voor aardgasvrij verwarmen (met focus op GroenGas, naast warmtenet en all-electric), en (2) over hoe je dit verhaal met je buren over kunt delen, vanuit het al langer door Stichting COCRATOS beproefde principe van Besmettelijke BUURTkracht. Lees er hier meer over. 

Wij als participanten werken er samen met COCRATOS naartoe dat wij als doe- en leergemeenschap vanaf 2021 zelforganiserend door kunnen gaan, als zelfstandige organisatie. Eind mei 2020 hadden we ons eerste go-no go moment….. Het werd dus: GO!

Om de samenhang tussen alle thema’s  van ‘het grote verhaal’ waar we aan werken (energietransitie, sociale transitie, democratische transitie) zichtbaar  te kunnen maken gebruiken we het volgende beeld. Zie onder. In de Groene Hub staat het roze deel dus centraal. Meer lezen over de samenhang? Lees het uitgebreide achtergronddocument.

AGENDA:

26 juni a.s. Pomme de Terre festival, van 17-19 uur. 

Tegen voedselverspilling, gratis proeven van 7 wereldgerechten. Lees er hier meer over. Ook in het kader van het tweejarige project “Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij”, met ‘lekker eten voor een warm huis’, schijt je rijk’ en ‘Groengas uit GFE, ik doe mee’.

 

1 juli a.s., online (!): Collectieve inkoop van zonnepanelen en (spouwmuur/vloer-)isolatie!

Collectieve inkoop van zonnepanelen en (spouwmuur/vloer-)isolatie, bovenal voor grondgebonden woningen, met name van eigenaren. Medio juni ontvangt iedere bewoner van Gaasperdam hier een brief over, en in september nogmaals. NB: voor huurders kan dit ook wel, maar dan moet je met je verhuurder/woningcorporatie overleggen over de mogelijkheid van ZAV (Zelf Aangebrachte Voorzieningen).

We doen deze collectieve inkoop in het kader van het project “Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij”. Daarin focussen we op de QuickFit-oplossingen voor de huizen die op GroenGas willen, maar bij de collectieve inkoop is dat geen issue. Iedereen die nog geen zonnepanelen heeft kan nu zijn kans grijpen! We doen deze collectieve actie samen met het Regionaal Energie Loket en met de gemeente. Het Regionaal Energie Loket (zie regionaalenergieloket.nl) heeft veel ervaring met collectieve inkoop, die doet ook de voorselectie van bedrijven en installateurs, alsook de nazorg. Verwacht niet dat de prijzen enorm veel lager zijn dan als je het zelf regelt. Het belangrijkste is dat je zo op een fijne manier ontzorgd wordt.

Hierbij de brief over de online meeting voor Gaasperdammers op 1 juli a.s. om 19.30 uur (voor wie niet kan: op 2 juli gaat het alleen over zonnepanelen, voor de Bijlmer). Graag vantevoren opgeven bij martin@groenehub.org. Ook voor vragen kun je bij Martin terecht, bv. als je de panelen of de isolatiemaatregelen middels de gunstige gemeentelijke energielening wil gaan financieren. Wat je aan aflossing moet betalen is minder dan dat je op je energierekening bespaart! Hij houdt spreekuur op dinsdagen en donderdagen tussen 14 en 16 uur.

De collectieve inkoop-‘happening’ zou eerder al op 7 mei jl. plaatsvinden; door de Corona hadden wij niet gekozen voor online, maar voor uitstel, omdat veel mensen toen nog dusdanig door de Corona in hun bestaanszekerheid geraakt waren en nog zijn, dat dit niet het moment leek om over dit soort grote uitgaven te willen/kunnen nadenken. Nu gaan we alsnog voor de online aanpak EN hebben we ook de termijn verlengd: intekenen kan tot begin oktober.

 

Johnson in de Groene Hub, nu ook met 9JA radio, elke vrijdag van 17-19 uur!

Hoewel ook in De Groene Hub door de Coronacrisis een aantal activiteiten op een lager pitje zijn komen te staan, werkt een flink aantal mensen achter de schermen goed door. Een van deze mensen is Johnson Adeniyi Adesida.

Johnson is een van de deelnemers van het traject “Een Leven Lang Leren”, dat in oktober 2019 van start ging. In korte tijd heeft hij zich al redelijk onmisbaar weten te maken. Niet alleen omdat hij de man is die helpt om de Hub schoon en fris te houden, maar vooral omdat hij altijd bereid is anderen te helpen met hun projecten en al diverse fotoreportages van activiteiten in de Hub heeft verzorgd.

Maar Johnson doet meer. Hij heeft immers ook zijn dromen. Johnson heeft een passie voor media, film en fotografie, waarmee hij mensen wilt verbinden met elkaar. In 1995 arriveerde hij vanuit zijn geboorteland Nigeria in Nederland met zijn dromen om hier ervaringen op te doen, te leren en te werken en de opgedane kennis weer te exporteren naar Nigeria. Dat liep op een teleurstelling uit. Er was geen hulp en hij werd geconfronteerd met het slechte imago van Nigerianen, die in Nederland vaak geassocieerd worden met internetcriminaliteit. Helaas, het is maar al te vaak zo dat het negatieve gedrag van een kleine minderheid een hele bevolkingsgroep wordt aangerekend.

Johnson laat zich daar niet door uit het veld slaan, hij blijft optimistisch en is alleen maar meer gedreven om zijn landgenoten van hun slechte imago te bevrijden. Met een aantal landgenoten heeft hij dan ook de 9JA – groep gevormd (spreek uit: ‘Nai-djah’, ofwel Nigeria), waar ook 9JA Radio en 9JA TV deel van uitmaken. Hun doel is een platform te bieden voor Nigerianen, een beter imago te creëren en daarmee een betere toekomst voor de jongeren.

Bij de Groene Hub heeft hij zijn kans gekregen een volgende stap te zetten én deze aangegrepen. Wilde hij zich eerst vooral gaan bezighouden met film en fotografie, zijn coach Peter zag een mooie kans voor hem bij Radio Mart omdat Johnson in het verleden al een radioprogramma bij Salto had. Via Martin (ook van de Groene Hub) werd Johnson bij Mart geïntroduceerd.

Radio Mart staat voor Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie en is onderdeel van Stichting Multiculturele Communicatie. Doelstelling van Mart is de communicatie tussen de verschillende etnische bevolkingsgroepen te bevorderen. Johnson kreeg een uur zendtijd bij Mart Radio en inmiddels is dat verdubbeld. Het weekend begint bij Mart Radio met twee uur lang 9JA Radio. Ook hier biedt Johnson een platform voor Nigerianen, maar ook andere gasten zijn van harte welkom in zijn show. De Groene Hub bijvoorbeeld, want elke week nodigt Johnson een gast van de Hub uit voor een ‘message from the Green Hub’, want de voertaal op 9JA Radio is Engels. Radio Mart is via internet te beluisteren zodat niet alleen 9JA maar ook De Groene Hub een landelijk, ja zelfs wereldwijd, bereik heeft voor het uitdragen van onze boodschap. Met Johnson hebben we een echte verbinder in huis, die de Afrikaanse gemeenschap in Zuidoost en de Groene Hub dichter bij elkaar kan brengen. Luisteren dus! Elke vrijdag live tussen 17:00 en 19:00 uur, te beluisteren via radiomart.nl.

 

WAT AL ACHTER ONS LIGT:

11 juni 2020, 19-21 uur: Workshop Waterzijdig inregelen

Bijscholen: het mag weer! Maar meld je wel aan (bij martin@groenehub.org), want vol is vol, en bij verkoudheid: thuisblijven….

Bij het gros van de woningen is de cv-installatie niet optimaal ingesteld. Dit heeft nadelige gevolgen voor het energieverbruik en comfort. Volgens normeninstituut NEN wordt door alle slecht ingeregelde installaties jaarlijks veel kostbare energie weggegooid, met een onnodig dure rekening als gevolg. Een betere doorstroming van het water in de radiatoren, maar soms juist ook een langzamer doorstroming door een bepaalde radiator, zodat er meer warmte afgegeven kan worden, kan tot grote verbeteringen leiden: het gasverbruik daalt met 10-20%. Het zorgt ook voor een betere warmteverdeling tussen de radiatoren. Hierdoor zijn bepaalde kamers niet meer te warm of te koud ten opzichte van de rest van het huis.

Beaudouin Knaapen van Stichting !Woon ZO – en die ook al eerder de een workshop gaf over infraroodfoto’s en over het belang van goed ventileren – zal deze cursus ‘waterzijdig inregelen’ geven, bij ons in de Groene Hub. Deze workshop is speciaal voor onze kwartiermakers van GroenGasQuickFit, maar ook energiecommissarissen of andere belangstellenden zijn welkom.

 

10 en 12 juni: Online sessies over Donut-Deals: wie volgt?

Met inspirerende bijdragen van “de Groene Hub”, met onze 3 Donut-Deals, ontwikkeld in onze kraamkamer Stichting COCRATOS. Alvast meer over het achtergrondverhaal  weten van de Donut-Deals, ‘in context’? Lees hier.

 

10 juni: Nieuw West editie via New Metropolis, online via ZOOM.Meld je hier aan: https://www.newmetropolisnieuwwest.amsterdam/programmas/2020/6/10/de-donut-voor-nieuw-west 

 

12 juni,  Pakhuis de Zwijgerhttps://dezwijger.nl/programma/de-donut-voor-stadsmakers. Terugkijken en alsnog alles horen over de kracht en de kansen van Donut-Deals? https://www.youtube.com/watch?v=lpj384xoTfE&feature=youtu.be

 

Zaterdag 25 april 12-16 uur: alternatieve Compostdag op de Groene Hub

Deze uitnodiging is bovenal voor de mensen die hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in deelname aan ons Gaasperdamse GF-E inzamelproject: 30 mensen willen een GF-E bak in hun buurt (ze houden ook een oogje in het zeil) èn zij zorgen ervoor dat met hun bak ongeveer 20 huishoudens in hun directe omgeving ook meedoen. Maar dat is van later zorg. Eerst de 30 ‘beheerders’ vinden (we hebben er al 25!) en in het zonnetje zetten. Ze mogen mensen meenemen natuurlijk!

Op zaterdag 28 maart zou het Nationale Compostdag zijn. De Corona Crisis gooide echter roet in het eten. Vanwege het mooie weer EN omdat het nu zaaitijd is, komen we nu met dit alternatief. Het uitdelen van de compost en wat toelichting kan prima buiten, 1 op 1, in de tuin van de Hub EN op het schoolplein. Koffie, thee en een lichte lunch moeten we helaas voor een volgende gelegenheid opsparen. We delen gratis zakjes compost uit EN geven informatie over GF-E en over het project. De zakjes compost passen in een flinke boodschappentas en ze wegen zo’n 6 kg. Hopelijk zien we jullie zaterdag!

 

Inschrijven tot 21 maart 2020 voor pilot: ‘GroenGas uit GFE, ik doe mee!’

In het kader van het ‘Gaasperdam SLIM naar QuickFit Aardgasvrij’ project starten we een pilot met GFE (Groente, Fruit en Etensresten) inzamelen, ook al staat de GroenGasvergister de komende jaren er nog niet. Gewoon, om circulair denken en doen in de ‘genen’ te krijgen van Gaasperdammers. Weer een nieuwe Donut-Deal, van Cocratos samen met de gemeente! Of we van het ingezamelde materiaal intussen compost laten maken of elders laten vergisten (voor gas, warm water of electriciteit), dat hebben we nog niet besloten, maar nu eerst de mensen en de plek. Zie het Projectplan GF-E. We hebben de gemeente beloofd om nu uiterlijk 21 maart 2020 30 plekken te kunnen aanwijzen waar bewoners hun bak willen hebben. Inmiddels zijn er al 25 gegadigden voor een bak. Nog 5 te gaan! De W-buurt en de T-buurt zijn helaas uitgesloten, want daar gaat een andere proef lopen, vanuit de gemeente zelf. Ben je geïnteresseerd, meld je dan aan bij peter@groenehub.org. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt….

 

VERLENGD Inschrijven tot 20 mei: ben jij 1 van de 15 woningen om te ‘QuickFixen’ met QuickFit Brigade?

Hoe mooi zou het zijn, als met een eenmalig ‘besparingspakket’ van gemiddeld zo’n 350 Euro je energierekening met zo’n 30-35 Euro per maand omlaag gaat? We gaan het ‘testen’ in 15 huurwoningen in Holendrecht. Een samenwerkingsproject, een Donut-Deal, dezer keer van Cocratos, !Woon en de Buurtwerkkamer. Het draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstelling, we pakken de sociale kansen door mensen te leren hoe je dat kan doen, en daar echt competenties op kan ontwikkelen, en die vast laat leggen in een Europass document. Wil je hier aan meewerken, als lid van de quickFix-Brigade OF wil je je huis op die manier laten ‘testen’, met alles er op en eraan? Meld je aan. Er zijn inmiddels al 8 gegadigden voor 1 van de 15 te testen woningen. Meld je aan bij martin@groenehub.org.  Lees er meer over in het projectvoorstel.

 

Oproep: wil je gordijnen leren naaien? Dat kan!

Negen maanden geleden  sloten we de Donut Deal ‘Smart Window Dressing’: Stichting Cocratos met Stichting Pracht en Kracht. Zie er verderop meer over. Sindsdien heeft een groep vrouwen – o.l.v. de naai-juf –  voor zichzelf gordijnen leren naaien en/of isoleren. Een belangrijke ‘leerling’-fase. Die hebben we inmiddels, met geleerde lessen vastgelegd in een verslag – samen goed afgesloten. Je kunt het hier downloaden.

Vanaf 1 april gaan wij met dit project een volgende fase in: niet alleen je eigen gordijnen naaien en isoleren, maar er ook een verhaal bij kunnen vertellen over ‘het hoe en waarom’ van dit energieproject en hoe je nu ook leert naaien voor anderen dan jezelf. Dat vraagt net even meer vakmanschap en betrouwbaarheid van aanwezig zijn en doorpakken als het moet. Dat noemen we de ‘gezel’-fase. Deze fase gaat duren tot in ieder geval de zomer. Voor wie er met kop en schouders boven uit steekt: die gaan we na de zomer opleiden tot Meesterschap (de ‘meester’-fase), af te sluiten in december 2020. Daarna kan er dan ook geld aan verdiend worden, eerst wellicht met behoud van uitkering, maar we willen toewerken naar ‘je eigen broek ophouden’, in een heuse Buurtcooperatie. In de gezel- en meesterschapsfase zal ook altijd ruimte blijven voor instroom als leerling. Voel jij hiervoor? Meld je dan aan bij martin@groenehub.org. Dan krijg je z.s.m. een intake gesprek en moet je ter plekke een praktische naaiproef doen om je niveau in te kunnen schatten. We starten medio augustus!

 

13 woensdagen: Haal het beste uit je voedselbankpakket! (22 jan – 15 april 2020, van 11.30-13.30)

LET OP: IVM CORONACRISIS OP 18/3, 25 /3, 1/4 AFGELAST!! VERLENGING volgt…..

        

In de Groene Hub komen de activiteiten meer en meer op gang. Zo is in oktober 2019 het traject “Een leven lang leren” van start gegaan. Nancy Winklaar is één van de deelnemers. Zij werd door Diny Dijkman, die bij veel sociale projecten in Amsterdam ZO betrokken is, hierop geattendeerd en was meteen enthousiast. Samen inspiratie opdoen, ontdekken waar je hart naar uit gaat en hoe je je toekomst vorm kunt geven. Nancy heeft meteen de daad bij het woord gevoegd en is 22 januari van start gegaan met haar workshop ” Haal het beste uit je voedselbankpakket”.

Nancy is zelf sinds enige tijd klant van de voedselbank en zag dat lang niet iedereen het pakket goed benut. Sommige producten worden of niet meegenomen, weggegeven of zelfs weggegooid omdat mensen iets niet lekker vinden of niet weten hoe ze het kunnen gebruiken. Zonde! Alles kan gebruikt worden, en Nancy weet hoe. Nancy heeft in 1993 de opleiding tot kok en brood en banket aan de Kokschool in Tilburg afgerond. Zij heeft een ruime ervaring opgedaan in verschillende functies in de horeca en is nu bezig om haar eigen cateringservice “Kesia Di” op te zetten. Zij heeft dus een ruime ervaring in het bereiden en bewerken van voedsel. Die ervaring wilt ze graag delen met de klanten van de voedselbank, zodat er niets meer weggegooid hoeft te worden. Dat is duurzaam, goed voor de portemonnee en leuk om te doen bovendien.

In de workshop gaat Nancy aan de gang met het pakket dat die ochtend is opgehaald bij de voedselbank. Vandaag zat daar onder andere in: stoofvlees, bessen, een klein trosje druiven, brood, melk, bieten, wortels en nog een flink aantal producten meer. Nancy bespreekt de producten met ons. Hoe je het op een andere manier kunt gebruiken wanneer je het niet lekker vindt, maar ook hoe je producten langer houdbaar kunt maken wanneer je iets niet lang meer kunt bewaren. Het kan gebeuren dat groente en fruit al over zijn beste tijd heen is. Maar daarom hoeft het nog niet dezelfde dag al op en al helemaal niet de vuilnisbak in. Vandaag heeft Nancy onder andere laten zien hoe je van de bessen en de druiven een heerlijke siroop kunt maken en geeft opties om daar ook je eigen persoonlijke twist aan te geven. Het voordeel is dat de siroop nog een tijd houdbaar is en bovendien minder ongezond dan de siroop die je in de supermarkt koopt.  Als de siroop klaar is mogen we natuurlijk allemaal even proeven. Heerlijk!

Wat Nancy ons volgende week woensdag gaat laten zien en leren is ook voor haar nog een verrassing. Zij kookt immers met de producten die dezelfde dag door de voedselbank zijn verstrekt. Wil jij ook meer uit je voedselbankpakket halen? Wees er dan snel bij, want de belangstelling is groot. Voor meer informatie: 06 40539004.

 

26 februari 2020: Feestelijke Afsluiting van “EEN LEVEN LANG LEREN”

Eind oktober 2019 startten twee groepen deelnemers het driemaands traject “Een leven lang leren” bij de Groene Hub. Alle deelnemers aan dit traject hebben op de een of andere manier een achterstand tot de arbeidsmarkt. Doel van het traject is om te ontdekken hoe je van betekenis kunt zijn voor de samenleving.

Een groep deelnemers is onder leiding van Muriël van Stichting Kracht en Pracht aan de gang gegaan met het isoleren van gordijnen. De andere groep hield onder leiding van Diny van de Groene Hub wekelijkse bijeenkomsten waarin werd gekeken naar de mogelijkheden die je hebt, waar je hart naar uitgaat en hoe je dat vorm kunt geven. Door naast de bijeenkomsten ook vrijwilligerswerk te doen konden de deelnemers het geleerde in de praktijk brengen.

We kunnen rustig spreken van een succes. Niet alleen omdat alle deelnemers het traject tot het einde toe hebben doorlopen, maar ook omdat er al een paar prachtige initiatieven uit voort zijn gekomen. Zoals Nancy met haar workshop “Haal het beste uit je voedselbankpakket” of Heidi die een project opzet om kinderen meer te betrekken bij de natuur.

Woensdag 26 Februari was het dan zover, het uitreiken van de certificaten. Bij het binnenkomen werd iedereen hartelijk ontvangen met koffie en taart, gebakken door deelnemers van Kracht en Pracht, zodat er direct al een feestelijke stemming heerste. In de zaal lagen producten die vrouwen zelf op de naaimachine hadden gemaakt. Daarna volgde het officiële gedeelte. Diny, Anne en Muriël hielden een toespraak waarna de deelnemers van de groep van Diny een korte presentatie gaven over waar zij mee bezig zijn. Dat was voor allen best een beetje spannend natuurlijk, zo voor een groep toehoorders je verhaal te vertellen. Maar natuurlijk bracht iedereen het er goed van af. Vervolgens mochten de deelnemers hun certificaat in ontvangst nemen mét een rode roos en mét een flinke knuffel van Anne, Diny en Muriël.

De middag werd afgesloten met een glas champagne waar heerlijke hapjes bij werden geserveerd en had iedereen de gelegenheid nog even gezellig na te praten. En er valt natuurlijk ook genoeg te bespreken wanneer je een aantal maanden zo veel met elkaar hebt gedeeld. De groep van Diny heeft in ieder geval al de afspraak elkaar te blijven ontmoeten om elkaar te blijven helpen en te stimuleren. En tja, dan zit het er toch echt op. Richting huis, mét je certificaat waarvan Anne al zei: “dat neemt niemand je meer af!”

Wil je het verslag downloaden van het hele traject? Klick dan hier.

 

6 februari 2020: Klimaat Cinema!

Van onze collega’s, van GroenPlatVorm Zuidoost, in de Groene Hub: 5 films worden in de verschillende lokalen getoond. Daarna gezamenlijke napraat en Manifest opstellen. Tot slot: een drankje! Lees er meer over op de ‘eigen’ site van GroenPlatVorm: http://www.groenplatvormzuidoost.nl/evenementen/klimaat-cinema/

 

4 en 11 februari 2020: volgende opleiding voor kwartiermakers!

Er is ruimte voor een tweede groep van kwartiermakers QuickFit naar Aardgasvrij! In twee cursus avonden, op twee dinsdagavonden, 4 en 11 februari 2020, van half 6 tot half 10 incl. eten, wordt de opleiding tot kwartiermakers nogmaals gegeven. Nu dus in De Groene Hub. Lees er hier meer over. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meld je wel tijdig aan, bij diny.ceelen@cocratos.nl, want vol is vol!

De eerste groep van acht kwartiermakers is inmiddels zeer enthousiast de wijken ingetrokken, werkt mee aan verduurzaming van De Groene Hub, ons thuishonk in Holendrecht op Holendrechtplein 44, richt binnenkort in de Hub de doe- en demoruimte in, en zet zich in voor een derde Donut-Deal: de QuickFix-brigade.  Deze Brigade gaat mensen helpen die het moeilijk vinden om zelf hun radiatorfolie of tochtstrips te plaatsen. De mensen die hun competenties willen laten vastleggen, worden daarbij geholpen door Diny Ceelen, de coordinator van De Groene Hub. Mooi meegenomen als je hier je werk van wil maken….

 

15 januari 2020: warmtefoto’s maken, lezen en interpreteren, 19-21 uur

Dit werd een speciale avond over warmtefoto’s lezen en interpreteren, in de eerste plaats voor de kwartiermakers van GroenGas QuickFit in Gaasperdam, maar andere belangstellenden waren ook welkom in de Groene Hub. Baudouin Knaapen van Stichting !Woon gaf uitleg  over hoe de foto’s goed te maken, maar bovenal goed te interpreteren. Behalve de warmtefoto’s stond ook het belang van goede ventilatie deze avond op de agenda. Degene die een eigen camera hadden gingen al eerder met Baudouin de wijk in om foto’s te maken. De avond werd goed bezocht: tussen de 15 en 20 mensen!

 

27 januari 2020, 10-12 uur, of 29 januari 19-21 uur: het hele verhaal van “lekker eten voor een duurzaam warm huis”

Het halve verhaal is: “Lekker eten voor een duurzaam warm huis”. Het hele verhaal is ietsje groter. Luisteren en je vragen stellen, op 27 of 29 januari, in de Groene Hub! Een soort open spreek- en vragen uur….. Zal vaker gebeuren. Als je met een buurtgroep wil komen: prima, maak een afspraak met ons. We hebben genoeg kwartiermakers die dat willen verzorgen!

.

 

Feestelijke Openingsbijeenkomst “Groene Hub”

Op 19 december 2019 was iedereen welkom die betrokken is bij Stichting COCRATOS, bij het project Gaasperdam SLIMnaar QuickFit Aardgasvrij (als kwartiermaker of gewoon belangstellende buurtbewoner), bij de Donut-Deal(s), bij de Proeftuin Leven Lang Leren, bij GroenPlatvorm Zuidoost, of als kwartiermakers bij de eerdere projecten van Besmettelijke BUURTkracht en SAMENredzaam….. We openden officieel de Groene Hub, onze doe- en leergemeenschap waarin sociale en duurzame koplopers samenkomen EN samenwerken. Op Holendrechtplein 44. Om 17 uur was het zover: het vuur brandde, we schonken gluhwein en soep aan zo’n 150-200 mensen met heel diverse culturele achtergronden en interesses. Er was ‘voor elk wat wils’. ZO-Bestuurder Dirk de Jager (met de portefeuilles duurzaamheid en democratische vernieuwing) deed de Openingsceremonie waarbij hij samen met ons het vuur aanwakkerde. Alle lokalen, elk met een ‘eigen’ gezicht, konden verkend worden. Een bezoeker zei: “Hier wordt geschiedenis geschreven!” En dat delen wij… Wat een prachtige kerngroep!! Voor een filmimpressie: klik hier.