SAMENREDZAAM

We redden het samen, in gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Mooi gezegd, moeilijker gedaan. Dat gaat in een buurt natuurlijk niet altijd vanzelf. Niet iedereen heeft goeie buren of familie in de buurt. Wij kregen de kans om het uit te proberen in Gaasperdam. Als buurtbewoners onderling EN samen met formele en informele partners. Bij SAMENredzaam volgen sleutelfiguren uit de wijk een opleiding van 6 dagdelen. Daarna gaan ze in hun eigen buurt 4 tot 6 tafelsessies organiseren. Bewoners wisselen uit wat ze nodig hebben en wat ze te bieden hebben. Zo komen we er! Zie het Eindverslag_SAMENredzaam_Jan_2015. We begonnen in 2014 in Gaasperdam, maar inmiddels is het uitgebreid naar heel Amsterdam Zuidoost, en sinds 2017 zijn we ook actief in Almere en Nieuwegein!

Onlangs werd er ook een artikeltje in Trouw (SAMENredzaam in Trouw 22-12-2015) aan SAMENredzaam (en de initiator ervan, Anne Stijkel)  gewijd. Gewoon samen aan de gang dus. En dan valt er straks ook nog werk van te maken in de wijk!

In 2015 werd SAMENredzaam gevraagd om te verkennen welke experimenten wenselijk zouden zijn op het gebied van Hulp bij Huishouden, omdat daarin van overheidswege veel in zou veranderen. De experimenten zouden zich met name richten op nieuwe vormen van samenwerking tussen formeel en informeel. Zie het filmpje hieronder.

DE EINDGEBRUIKER AAN HET ROER

Een van de experimenten die geselecteerd werd als PILOT in het kader van het Amsterdamse Experimentenprogramma Hulp bij Huishouden is het project “de eindgebruiker aan het roer”. Hindoestaanse seniorenwoongemeenschap Anand Joti heeft hulp en zorg nodig EN heeft ook veel te bieden. Zij werden uitgeselecteerd omdat zij mooi invulling geven aan de kernwaarden gelijkwaardigheid en wederkerigheid. Toen sommige van hun bewoners dagopvang nodig hadden hebben ze gekozen voor het bieden van dagopvang voor ouderen in hun mooie ontmoetingsruimte. Zo kunnen bewoners van buiten ook bij hun terecht. Oprichter, bewoner en kwartiermaker van SAMENredzaam, Andre Bhola trok dit project. Vier dialoogbijeenkomsten werden georganiseerd en er werd een collectief keukentafelgesprek gehouden. Heel leerzaam!  De film hieronder laat een impressie van een dialoogbijeenkomst zien.

Community Care: samenredzaam i.s.m. MaDi

In 2016 deden wij als Samenredzaam mee aan een groot onderzoek annex samen leren: Wij zijn de buurt.  Bedoeld om formele en informele partijen beter te laten samenwerken.  In onderstaand filmpje een impressie hiervan. 

 

In 2017 werden we door een Zorginstelling in Almere gevraagd om het programma daar te draaien met jong volwassenen. Dat gaf een hele nieuwe dynamiek, ook al omdat we het deden moet bewoners en werkers samen. Wegens succes heeft het programma daar ook meermaals gedraaid. Ook daar zijn verschillende deelnemers door dir programma ‘aan de baan’ gekomen!

 

Voor meer informatie over SAMENredzaam en ‘lessons learned’:

ga naar samenredzaam.nu