WELKOM BIJ COCRATOS

Welkom bij COCRATOS, het inmiddels 18 jaar oude Cocreatie Instituut voor Inclusieve Wetenschap. Wij bieden opleidingen en doen vraaggestuurd transformatief actie-onderzoek op heel diverse duurzaamheidsterreinen. Bij ons kunt u o.a. terecht voor ‘Cocreation@Work’, de postHBO-opleiding(en) in Cocreatie, de driemaands cursus Leven Lang Leren en voor onze facilitatie bij uw Cocreatieprocessen. Bij interesse kunt u gratis een 15-30 min. Zoom-kennismaking aanvragen bij anne.stijkel@inclusivescience.org.

Cocratos ontwikkelde in juni 2019 het concept Donut Deal, als praktische tool bij de Donut Economie van de Britse econome Kate Raworth, gelijk met een 1e concrete Deal. Voor een mooie FILM impressie over ‘de successen en lessen van Donut Deals’, klik hier. Inmiddels hebben we op 26 april 2022 nog eens 7 Donut Deals in het bijzijn van Kate Raworth laten ondertekenen. Zie hier de presentatie  en de ondertekende Donut Deals. En sinds 18 oktober 2022 staan er 12 Donut deals op de teller! Wilt u ook een Donut Deal? Lees hier meer over de ontwerpprincipes en de spelregels.

Voor een eerdere (engelse) FILMimpressie van de diverse projecten en vernieuwende duurzaamheidsconcepten (5 min, 2018): klik hier. Daarin draait het steeds om meervoudige waardecreatie en om vormgeven aan een ander samenspel tussen Partners. In feite alle voorlopers van de latere Donut Deals!

Trots zijn we op het voorlopig laatste en grootste project “Gebiedsgericht SLIM” (2021-2023; in mei 2021 gehonoreerd door Kansen voor West, REACT-EU) uit de koker van onze Stichting, samen met andere Partners vormgegeven. Daarin komen al onze vernieuwende concepten zoals Besmettelijke BUURTkracht en Donut Deals samen (zie het promofilmpje of lees hier de beknopte versie van het projectplan); maar ook onze pilotprojecten, zoals het Aardgasvrij maken van Senso I&II, 2 VvEs met in totaal 935 woningen (zie Inhoudelijk Eindverslag).

Om dit grote projectplan “Gebiedsgericht SLIM” goed te kunnen uitvoeren (zodat het project echt ‘van en voor de buurt’ is) richtten we vanuit Cocratos de Gebiedscooperatie de Groene Hub op (www.groenehub.org) en droegen daar nog financiele zorg voor, totdat het project daadwerkelijk begon op 1 augustus 2021; Cocratos sprong tot eind 2022 overigens financieel en qua uren inzet nog steeds regelmatig bij als ‘hoeder en moeder’. De formele begeleiding (lees: de door Cocratos binnengehaalde subsidie; inhoudelijk en financieel) van het project hebben we echter al in begin 2021 ‘om niet’ overgedragen aan Energie Samen, de landelijke Cooperatie van Energie Coöperaties, in casu aan Gerwin Verschuur (www.energiesamen.nu).

Wij putten uit onze rijke ervaring met verschillende cocreatiePILOTprojecten zoals geldGROENwassen, Besmettelijke BUURTkracht (SLIMwonen) en SAMENredzaam. ‘Pilot’ staat voor doen EN leren, en waarbij fouten maken mag. De filmpjes bij de verschillende projecten (zie onder het kopje ‘projecten’) maken het meeleren leuk.

Donut Deals vormen het voorlopige sluitstuk van de vele creaties van de stichting. Daarbij draait het niet alleen inhoudelijk om meervoudige waardecreatie, maar ook – qua houding en verhoudingen – om een ander samenspel in Partnerschap, gebaseerd op waarden als openheid, respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen. Kijk zelf… bijvoorbeeld naar de beeldende samenvatting die gemaakt is ter ondersteuning van de lezing die onze directeur Anne Stijkel mocht geven over de potentie van Donut Deals op een grote driedaagse Internationale Conferentie in Grenoble over ‘Well-being for all’ (29 juni – 1 juli 2022), met daarin opgenomen de 1e acht Donut Deals. Daar is op 18 oktober 2022 in Amsterdam op het Amsterdam Donut Festival (decentraal door de stad, en uitmondend in Pakhuis de Zwijger, met Kate Raworth erbij) een vervolg aan gegeven met een gloednieuwe, eerste Internationale Dougnut Deal, getiteld: “Together towards Clever Circular Re-use of Organic Resources”, naast nog 2 andere nieuwe lokale Deals. Er liggen dus inmiddels 11 inspirerende voorbeelden die navolging verdienen….

In een Donut Deal verbinden tenminste 2 partners tenminste 3 issues van de binnenkant van de Donut met tenminste 1 issue van de buitenkant. Zie hier hoe Kate Raworth en Anne Stijkel op 18 oktober 2022 met elkaar (ruim 3 jaar na de 1e Donut Deal) weer zo’n Donut Deal sluiten. Hoe spannend het vormgeven aan een relatie als samenwerkingspartners is, wordt hierin ook letterlijk goed voelbaar. ‘Het spel anders spelen’ is wel echt een dimensiesprong, van 2D naar 3D! Lees hier meer over de ontwerp principes en spelregels voor als je zelf een Doughnut Deal wil sluiten..

Bewustzijnsontwikkeling weer meer centraal!

De focus gaat voor de Stichting vanaf 2023 dan ook weer meer liggen op disseminatie van concrete ACTIE met bewustzijnsontwikkeling, want het draait bij Deals en bij Cocreatie in bredere zin niet om kunstjes, maar om KUNST! Wie ben jij als pionier? Wat drijft jou? Heb je zicht op je 5 Ps (Passion, Pain, Peace, Power, Pleasure?). Hoe is de kwaliteit van het zaad? Is de grond waarop jij zaait rijp? Die dimensies dreigen meer en meer onder te sneeuwen in deze snelle DOE-wereld. In welke vorm we hiermee (anders) aan de gang (blijven) gaan (zie ook onze opleidingen) is onderwerp van bezinning MET het nieuwe bestuur.

Wilt u meer weten over de achtergrond van COCRATOS?
Lees hier dan verder…

COCRATOS PILOT PROJECTEN

Bekijk hier meer pilot projecten.

Samenredzaam

We redden het samen, in gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

geld GROENwassen

Als klant nu voor 5 betalen, straks 6 halen. Met die voorfinanciering kan het bedrijf direct verduurzamen en een lagere energierekening realiseren.

SLIMwonen Gaasperdam

Samen als bewoners met formele partners Gaasperdam SLIM verduurzamen en moderniseren.