Nieuwste loot sinds mei 2024: BUURTwarmte Holendrecht Oost!

Op 17 mei jl. vond de buurtbijeenkomst plaats. Die werd door 40 buurtbewoners bezocht, het enthousiasme was groot. Er zat veel kennis in de zaal. De Presentatie van Albert Dorland EN de beantwoording van de vragen uit de zaal leidden ertoe dat er goeie zin is om door te gaan. Inmiddels is een initiatiefgroep gevormd die op 10 juli a.s samen komt. Een verslag van de buurtbijeenkomst  vindt u hier). Ondertussen wil Firan (de mogelijke warmtenetaanbieder) hier met ons mee door, mits de woningcorporaties hier ook aan meedoen. Wordt vervolgd!

Cor van Haagen (cor.van.haagen@kpnmail.nl) is initiatiefnemer en trekker. Stichting Cocratos (met Anne Stijkel als directeur EN bewoonster van Holendrecht-Oost) is faciliterend.

Hoe het allemaal al in 2014 begon, met SLIMwonenGaasperdam

SLIMwonenGaasperdam ontstond in 2014 als samenwerking van meerdere partijen. Gemeente, Amsterdam Smart City, Stadsdeel ZO, Alliander, Liander, Waternet, Afval Energie Bedrijf en Bewoners. het bouwt voort op de nationale pilot: ‘Wij krijgen Kippen’ (2010-2012, op zoek naar proces- en systeeminnovatie in collectieve verduurzaming) waar COCRATOS trekker was van ‘kennis in actie’.  Samen willen we Gaasperdam SLIM verduurzamen en moderniseren. In onderstaand filmpje (september 2014) ondertekenen de partners de ‘letter of intent’, in een feestelijke setting.

 

Besmettelijke BUURTkracht 2.0

Besmettelijke BUURTkracht. In 2012 al begon Anne Stijkel – toen nog in het kader van de pilot “Wij krijgen Kippen” –  haar buren te besmetten met zonnepanelen. Het werkte!

Dat smaakte naar meer: de volgende stap was in 2014 de buren van de buren besmetten: Besmettelijke BUURTkracht 2.0! Ook dat werkte (zie Lessen), maar dat vroeg wel meer creativiteit…

 

BUURTzoektWARMTE

BUURTzoektWARMTE. Zonnepanelen collectief inkopen is leuk, maar een gezamenlijke oplossing voor warmte is een nog grotere uitdaging. Verduurzamen en zoveel mogelijk van het gas af. Een langer commitment met elkaar als buren aangaan. Is restwarmte van het AMC een optie? Zie in onderstaand filmpje hoe iedere buur eigen overwegingen heeft. We hebben het 9 maanden lang verkend met onze Partner Alliander, maar ook afgeblazen. Het voelde als ‘een stap terug’. Bovendien kwam er geen gezonde business case uit. Wij als bewoners wilden een Warmtenet 2.0, maar daar was de tijd nog niet rijp voor…

 

Anand JYOTI biedt WARMTE?

…… Of wordt het GroenGasQuickFit? Gaasperdam SLIM naar Aardgasvrij!

BUURTzoektWARMTE….. Een gezamenlijke oplossing voor warmte middels een Warmtenet bleek voor onze tachtiger jaren wijk toch geen SLIMME optie. Maar creatief als we zijn,  zijn we sinds medio 2016 als omwonenden nu met de Hindoestaanse seniorenwoongroep Anand Jyoti (onderdeel van De Laagbouw) aan de slag gegaan. Alliander werkte ook mee. Maar helaas werkte de woningcorporatie niet lekker mee. Lees hier het korte evaluatieverslag.

In maart 2019 is de aanvraag voor een groot 2-jarig participatie- en implementatietraject – gehonoreerd! Weer met de oude partners, en enkele partners van buiten. We onderzochten GroenGas QuickFit als veel belovende derde weg naar aardgasvrij. Dit project werd begin 2022  verfilmd. maar ondertussen hebben we een schitterend vervolgproject ontwikkeld EN gehonoreerd gekregen: van 1 augustus 2021 tot dec 2023. Zie het promofilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=mlstWfBSp7A

Aardgasvrije kop op de VvE’s Senso I&II?

Doel van het AGV-project Senso I&II was en is om de in november 2020 door de ALV goedgekeurde renovatie- en verduurzamingsplannen van VVEs Senso I&II (samen goed voor in totaal 935 woningen a – indertijd – 32 miljoen Euro) die voor 2021 gepland zijn, aan te vullen met de best passende aardgasvrij oplossing. De randvoorwaarde is dat uitvoering van die aardgasvrij oplossing voor bewoners geen (verdere) verzwaring van de woonlasten betekenen en qua timing meelift op de renovatie. Lees hier het eindverslag dat hierover op 1 september 2022 is ingediend. Het wordt verder voortgezet onder het REACT-EU-project.

Voor meer achtergrond informatie over SLIMwonen en ‘lessons learned’: zie de Archief-site van slimwonen. U kunt ook contact opnemen met anne.stijkel@inclusivescience.org