Even voorstellen: GaasperdamsGroenGas: QuickFit! En nog meer….

GroenGas, QuickFit: de derde weg naar Aardgasvrij (naast warmtenet en all-electric)? En mogelijk voor alle bewoners van Gaasperdam, huur-koop, arm-rijk? Met 13.000 woningen? Een stevige ambitie…..!! ‘Voorvrouwe Anne’ vertelt in 2019 in dit 2 minuten filmpje over het tweejarig GroenGasQuickFit project in Gaasperdam (tot 1 jan 2021):

 

Stichting Samen Energie Neutraal is de ontwikkelaar van de QuickFit-aanpak

De aanpak hebben we ‘afgekeken’ van Stichting SEN: Samen Energie Neutraal! 

 

De wijk uit: Bezoek aan Proeftuin Boven Pekela!

Op 3 oktober 2019 gingen we met acht buurtbewoners ‘buurten’ bij Boven Pekela. Gemeente Boven Pekela kreeg in oktober 2018 als ‘Proeftuin Aardgasvrij’ bijna 4 miljoen Euro subsidie van het Ministerie van BZK, voor het aardgasvrij maken van 600 woningen met GroenGasQuickFit (GGQF). GGQF-Boven Pekela is een initiatief van Stichting Samen Energie Neutraal. Wij in Gaasperdam lopen met 13.000 woningen dus in hun kielzog. En willen dus gaan voor een hele grote GroenGas vergister, onder het motto: “Schijt je rijk!” Een filmpje van het bezoek:

 

Op excursie naar de proefopstelling van de grote GroenGasvergister in Heerenveen…

Voor wie meer van lezen houdt: in het Winternummer 2019 van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken een mooi artikeltje verschenen met als kop: “je rijk schijten in de Bijlmer”. Klik hier.

 

Communicatietool

Wie de samenhang wil snappen tussen de energietransitie, de sociale transitie en de democratische transitie in dit Gaasperdams project: zie het beeld hieronder, of download de leesbare versie hier. Of lees het uitgebreide achtergronddocument. Sinds oktober 2020 hebben we onze ambitie verruimd: naast GroenGas ook aandacht voor warmtenetten (in eigen beheer) en all-electric; in combinatie met verschillende vormen van isolatie en opwek. Lees er hier meer over; dit projectplan onder aanvoerderschap van Cocratos is gehonoreerd en loopt tot eind 2023! Cocratos heeft het ‘om niet’ overgedragen aan de Cooperatie van Coöperaties: Energie Samen! Alle betrokken Partners gaan om de kersverse Cooperatie de Groene Hub (uit de schoot van Cocratos) heen staan om hen te helpen.

 

Voor oudere – maar nog steeds heel waardevolle –  informatie over de verduurzaming van Gaasperdam (en daar bouwt GroenGas QuickFit op voort!) kunt u verder lezen op www.slimwonengaasperdam.nl.

 

Een Minivergister, om “het GroenGas-vuurtje brandende te houden”!

Omdat de grote poepvergister nog wel even op zich liet wachten, ondanks mooie haalbaarheidsonderzoeken en Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses die allemaal goed uitpakten, leek het Cocratos belangrijk om ‘het GroenGas vuurtje brandende te houden’. We stuitten in juni 2020 op de minivergister van CirC, gingen op bezoek bij Pampus waar er al 1 stond en 3 maanden later hadden we een concept-Deal, met de gemeente! Later omgezet naar een ‘echte’ Donut Deal, aangevuld met nog meer partners.

Zo wilden we bovenal de ondernemers in de buurt duurzaam EN Coöperatief in de benen houden. De Groene Hub kreeg de minivergister ‘om niet’ in bruikleen van de Stichting, om hem zo goed mogelijk “in de Geest van de Donut Deal” te beheren. Maar ondertussen duurde en duurde het vergunningstraject… 18 maanden! Dat bleek – zeker achteraf – de doodsteek.

In de zomer van 2022 kwam er onverwacht een kink in kabel voor wat betreft de geplande afzet van het groene gas. 1 van de bedrijfjes achter de Groene Hub zou al het groene gas kunnen gebruiken voor zijn gasvretende gasbrander (500 m3 per maand; ‘onze’ productie zou max 450 m3 per maand zijn). Maar nadat de oorlog in Oekraïne was uitgebroken, de gasprijzen sky-high werden en wij nog midden in de vergunningsprocedure zaten, kreeg het betreffende bedrijfje een zo hoge energie-aanslag van 8000 Euro dat hij direct een elektrische brander heeft aangeschaft. Logisch vanuit zijn perspectief, voor ons en onze Donut Deal echter een behoorlijke set-back. Zouden we die kunnen overkomen? Ondertussen vond wel de officiele opening van de minivergister plaats, met de kinderburgermeester en de wethouder erbij, op 21 juni 2022…

Sinds toen heeft het zoeken naar een andere afnemer of het omzetten van gas in elektriciteit m.b.v. een generator centraal gestaan. Dat liep in de zomer van 2023 echter definitief spaak. Wat een jaarproductie van 5000 m3 had kunnen worden, bleek in juni 2023 te zijn blijven steken bij 300 m3. En nog was er geen financieel haalbare oplossing voor de afzet of omzetting van het groene gas in zicht. Daarom is in juli 2023 besloten de bruikleenovereenkomst met de Groene Hub te ontbinden.

Vervolgens zijn we als Stichting op zoek gegaan naar een geschikte andere (experimenteer-)plek om meer impact te maken. Er lagen drie achtereenvolgende opties voor: (1) te beginnen in Gaasperdam (bij Zorgorganisatie Cordaan); (2) elders in Amsterdam (Marineterrein/AMS), en (3) in het buitengebied (bij onze bekende biologische boer Henk Hoefnagel in Beneden-Leeuwen), al dan niet middels een nieuwe Donut Deal. Cordaan is inmiddels afgevallen. Optie 2 is inmiddels goed uitgewerkt mede dankzij 5 Masterstudenten van AMS. Deze heeft op 18 december geleid tot een nieuwe Donut Deal, met mooie krachtige Partners! Zie DD minivergister Marineterrein lange versie.

De oorspronkelijke Donut Deal liep in principe door tot april 2024, maar die hebben we dus – hoe jammer ook – voortijdig afgebroken, maar ook wetend dat ons doel in feite indirect al gehaald is: als het goed is, gaat de gemeente zelf met het Zuiderbad in deze geest door met een 4 keer zo grote minivergister en MET omliggende restaurants! En ook het ratten-onderdeel van deze Deal in Holendrecht is heel succesvol afgerond. Het is dus gelukkig allemaal niet voor niets geweest! Leergeld…

 

Internationale Donut Deal rond organische stromen, en meer….!

Cocratos was ook de initiatiefnemer van een grote (onze 1e!) Internationale Donut Deal, na een succesvol bezoek van Anne Stijkel namens Cocratos in Juni 2022 aan Grenoble, om het gedachtengoed van de Donut Economie EN de Donut Deals met Franse gemeentes in meerdere sessies te delen, tijdens een grote tweedaagse internationale conferentie aldaar. Pure disseminatie dus!

Kern van deze internationale Donut Deal is het leren SLIM circulair om te gaan met organische stromen, door vergisten of composteren, en dan ook nog op de juiste schaal. Deze Signed Donut Deal Together Clever Towards Circular Re-use of Organic Resources is door  12 (!) Partners ondertekend en gepresenteerd tijdens de grote Donut Deal dag op 18 oktober 2022 in Pakhuis de Zwijger. Een heuse coalitie in een samenspel van Nederland en Frankrijk!

In juni 2023 is vervolgens de eerste lokale Franse Donut Deal (onze ‘first follower’ in het buitenland!) in de Metropoolregio van Grenoble afgesloten, met hulp van Cocratos, als aanvulling op hun eerdere Livret (een soort convenant) tussen uitsluitend overheid en marktpartijen. Omdat daar de bewoners ontbraken en omdat zonder bewoners succes in dezen bepaald niet verzekerd is, is voor deze aanvulling gekozen.

 

SLIM SAMENredzaam: Buurten met Buren 4.0 met “de HomeBiogas + BoosterKit”!

Het jongste EN kleinste, maar o zo SLIMme lootje aan de stam van Gaasperdams GroenGas is de HomeBiogas 2 + Boosterkit, inmiddels aangeschaft door Cocratos. Het bijbehorend gebruiksplan is gelanceerd op 9 september 2023 op het OOGSTfeest met de leden van de Hoftuin van “de Laagbouw” (Maldenhof, Mijehof, Mijndenhof). De reacties waren uitgesproken enthousiast.  Cocratos wil nog steeds gaan voor de grote poepvergister (om onze huizen te verwarmen), Cocratos heeft al eerder ‘afgeschaald’ naar een minivergister bij de Groene Hub (om de lokale economie aldaar te versterken), maar ondertussen gaat Cocratos met deze aanschaf zelfs nog een stapje kleiner EN simpeler ‘afschalen’, zodat werkelijk iedereen (het begrip BUUR zien wij ruim….) al kokend en etend kan komen ervaren en genieten van “Afval is grondstof!” Met een mooi woord heet dat “het juistschaligheidprincipe toepassen”: waar past welk apparaat het beste voor welke ‘bedoeling’? Wat een mooi proces…

Empowerend, spelenderwijs – zelforganiserend – upcyclen, Besmettelijke BUURTkracht! Hoe leuk is dat? Lees zelf… laat je inspireren en kom proeven. Voor ‘de mooiere gesprekken rond het VUUR’. Weet je welkom, en stuur een mail!

Gezien de laagdrempeligheid leent dit project zich er uitstekend voor om veelvuldig gekopieerd te worden, elders in de stad of daarbuiten: scholen, kinderboerderijen, buurtrestaurants….. Cocratos ondersteunt daar  – indien gewenst – graag bij. En dan natuurlijk ook samen leren. Laat maar weten! Wil jij in dit project ook ‘host’/kok worden tegen een leuke vergoeding? Klik hier. Wij hebben het projectvoorstel op 1 feb 2024  ingediend in het kader van Amsterdam 750 jaar. Klik hier voor Ons plan met Amsterdam 750 jaar!

Wil je je opgeven voor 1 van de microfeestjes? Prik dan een datum.