WIJ KRIJGEN KIPPEN

Samen duurzame energie opwekken. Hoe kunnen gemeenten er voor zorgen dat er lokaal meer duurzame energie wordt opgewekt? Welke proces- en systeeminnovaties zijn daar voor nodig? De gemeente Amsterdam diende zelf geen projectvoorstel in, maar bewoonster en initiatiefneemster Pauline Westendorp uit Amsterdam Zuid kreeg het voor elkaar om haar idee in Den Haag te krijgen via milieuambtenaar Marion Bloem. Van 2010 tot 2012 werd de pilot met een kernteam uitgevoerd, met Anne Stijkel van het International Institute for Inclusive Science. Haar rol was om als projectleider ‘Kennis in Actie’ het EnergieLOKAAL (samen leren van samen energie opwekken) vorm te geven EN de kennis en inzichten, de proces- en systeeminnovaties te identificeren en te beschrijven. Zie de lessons learned voor de raadsleden.

Procesinnovatie lukte heel aardig: niet OF top-down OF bottom-up, maar samen kantelen EN samen vooruit, als bewoners, bedrijven en gemeenten.

Systeeminnovatie bleek een stuk lastiger: verslaving van de overheid aan de energiebelasting is en blijft een heikel punt, waardoor de echte doorbraak tot op de dag van vandaag uitblijft, en niet omdat burgers niet willen… Want, hoe veelbelovend ook: ons aanbod aan de landelijke politiek, Minister Verhagen, met een heuse Green Deal verruimde saldering integrale versie namens 30 organisaties (en getrokken door onze Stichting) mocht het in 2011 niet halen…. Waarom werkt het met energie toch niet hetzelfde als met samen groente kweken? Zie het filmpje

 

Even voorstellen…

Kan de ‘klassieker’ BOERzoektBUUR niet ook gewoon in de stad, in Amsterdam Zuid? We hebben het geprobeerd. Zie het filmpje hierover.

 

En verder als 02025 in 2018!

Wij krijgen Kippen heeft inmiddels haar naam veranderd. De beweging gaat nu door als 02025: “Amsterdam in 2025 voor 100% op schone energie”. Een flinke ambitie! Ruud Koornstra is in 2017 tot Nationale Energiecommissaris benoemd en weet overal deuren open te krijgen. Inmiddels is ook Anne Stijkel van COCRATOS benoemd tot energiecommissaris van Zuidoost. Haar ambitie is om in Gaasperdam op de Omgevingswet voor te sorteren en samen met verschillende actoren “De Energieke Holemeent” vorm te gaan geven: op naar duurzaam, gezond, vitaal, veerkrachtig samenwonen samenleven, met focus op energie, voedsel, bewegen, afval en vervoer! Het mondde uit in een gesubsidieerd project (mei 2019-dec 2020) met focus op GroenGas.

 

Voor meer informatie:

ga naar wijkrijgenkippen.nl en www.02025.nl